Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

december 14, 2022 / Uncategorized

Årsmöte 2023

STO FN-förening håller årsmöte, torsdagen 23 februari kl. 18.00 i Fyren, Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

På årsmötet kommer vi bland annat att ge en rapport om föreningens verksamheter under det gångna året, utse styrelse och andra ansvarsroller, samt fatta andra viktiga beslut om föreningens framtid. 

Som medlem har du rösträtt vid årsmötet. Icke medlemmar får gärna närvara, men utan rösträtt.

Viktig information

Datum och tid: torsdagen 23 februari kl. 18.00 

Plats: Fyren, Kulturhuset Fregatten i Stenungsund

Motioner från föreningens medlemmar mailas till styrelsen-sto-fn@googlegroups.com senast 6 februari

Propositioner från styrelsen kommer göras tillgängliga för medlemmarna senast 16 februari

Nomineringar – om du tror att du eller någon du känner skulle kunna passa till ett förtroendeuppdrag i STO FN-förening – görs till Pernilla (”Lea”) Ek på lea.reseskaparna@gmail.com

Handlingar ska vara tillgängliga senast 16 februari och kommer successivt göras tillgängligt längre ned på denna sida.

Årsmötet inleds med att vi lyssnar till Gunilla Almered Olsson, ordförande för Omställning Kungälv. Därefter fortsätter vi med årsmötets reguljära dagordning.Vi bjuder på enkelt fika. För att kunna beräkna antal ser vi gärna att du anmäler dig senast onsdagen 15 februari via detta formulär.

Preliminär dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Inbjuden talare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 7. Val av två protokolljusterare
 8. Styrelsens årsredovisning
  • Verksamhetsberättelse 2022
  • Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av årsredovisningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 14. Val av a) ordförande (ev. vartannat år), b) kassör (ev. vartannat år)
 15. Val av a) övriga styrelseledamöter (ev. vartannat år), b) suppleanter
 16. Val av a) revisorer (ev. vartannat år), b) revisorssuppleanter
 17. Val av ett ombud och suppleant till FN-distriktets årsmöte, söndagen 5 mars kl. 13 på Hagabions hus i Göteborg
 18. Val av valberedning
 19. Behandling av motioner
 20. Ärenden som styrelsen senast i samband med att kallelsen utsänds förelägger årsmötet.
 21. Övriga ärenden som årsmötet med 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.

Handlingar

Valberedningens förslag

 • Styrelse
  • Ordförande: Sylvia Wallin, nyval 1 år
  • Kassör: Lars-Ebbe Pettersson, omval 2 år
  • Ledamot: Lea Ek , nyval 1 år
  • Följande valdes förra året på 2 år, och har således 1 år kvar: Jimmy Lövgren & Viktoria Hasslöv
 • Revisor: Bo Pettersson, omval 1 år
 • Valberedning: Janette Olsson omval 1 år

Senaste nytt

Parlamentariker från mer än 40 länder kräver ett demokratiskt FN

02 februari, 2022 / Uncategorized

I ett uttalande som publicerades den 26 januari 2022 kräver över 120 sittande parlamentariker från mer än 40 länder och sex kontinenter att Förenta Nationerna och dess medlemsstater stärker världsorganisationen och gör

Läs mer

Årsmöte 23/2-22 kl. 18.30

07 januari, 2022 / Uncategorized

STO FN-förening håller årsmöte, onsdagen 23 februari kl. 18.30 i Stenungsunds kommunhus (Skeppet). På årsmötet kommer vi bland annat att ge en rapport om föreningens verksamheter under det gångna året,

Läs mer

Hur mår världen, Ulrika Modéer?

17 september, 2021 / Uncategorized

Onlineföredrag torsdagen 21 oktober kl. 19 Välkommen till ett virtuellt föredrag med Ulrika Modéer, om UNDP, Agenda 2030 och om hur arbetet med de globala målen för hållbar utveckling påverkas

Läs mer

We The Peoples: Upprop för ett demokratiskt FN

27 april, 2021 / Uncategorized

Tillsammans med över 80 civilsamhällesorganisationer runt om i världen har STO FN-förening anslutit sig till ett upprop för en inkluderande global styrning och ett demokratiskt FN. Uppropet kommer på initiativ

Läs mer

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

05 januari, 2019 / Uncategorized

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO

Läs mer

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

30 juli, 2018 / Uncategorized

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och

Läs mer

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

17 maj, 2018 / Uncategorized

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer