Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

februari 10, 2017 / Uncategorized

Årsmötet 2017

Torsdagen 9 februari höll STO FN-förening årsmöte på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Mötet inleddes med ett mycket informativt, engagerat och intressant föredrag av Joel Ahlgren, Svenska FN-förbundets internationella praktikant i Jerevan, Armenien. Joel inledde med en överskådlig presentation av Armeniens historia, ända från 300-talet, då Armenien ska ha utgjort

Joel Ahlgren, Svenska FN-förbundets internationella praktikant i Armenien

världens första kristna statsbildning, fram till 1900-talet och självständighetsrörelsen, först från det Osmanska väldet 1918-1922 och därefter från det sovjetiska imperiet sedan 1991. Föredraget övergick sedan till att beskriva de aktuella konflikter och utmaningar som Armenien brottas med idag, i relation till grannländer som Azerbajdzan, Turkiet och Iran, och inte minst hur Ryssland både direkt och indirekt påverkar dessa relationer och utmaningar på ett påtagligt sätt. Slutligen landade Joel i en kort redogörelse för sin egen tid som praktikant och om Svenska FN-förbundets försök att bidra till en god utveckling i Armenien. Svenska FN-förbundet får medel från SIDA, kanaliserade genom Forum Syd, för att bedriva förtroendeskapande arbete i Södra Kaukasus och då mer specifikt i Armenien tillsammans med det armeniska FN-förbundet. Stort tack Joel för ditt fina föredrag! Det hade vi förmodligen behövt en halv dag på oss för att ta till oss och smälta ordentligt.

Efter Joels föredrag avhandlades årsmötets reguljära punkter under ledning av Peter Bäcklund, rektor på Billströmska folkhögskolan, som fått det fina uppdraget att vara årsmötets ordförande. Årsmötet fick bland annat ta del av föreningens verksamhetsberättelse för 2016, ett år som innehållit många lyckade aktiviteter som genom kulturinslag, föredrag, insamlingar och aktioner på olika sätt bidragit till att sprida kunskap om och engagemang för FN:s viktiga arbete.

Årsmötet hade förstås också det viktiga uppdraget att utse ny styrelse som valdes i enlighet med valberedningens förslag. Den nya styrelsen ser ut som följer:

Jenny Sporrong, ny ordförande för STO FN-förening

 • Diana Bošković (suppleant)
 • Martin Carlsson (ansvarig för lokalbokningar)
 • Bosse Karlsson (kassör)
 • Jimmy Lövgren
 • Conny Nilsson (suppleant)
 • Anna Quiroga
 • Zahra Samadi (suppleant)
 • Jenny Sporrong (ordförande)
 • John Sporrong (ungdomsansvarig)
 • Sylvia Wallin (vice ordförande)
 • Petter Ölmunger (sekreterare)

 

 

Senaste nytt

Seminarium om Agenda 2030 i STO-regionen

05 januari, 2019 / Uncategorized

Till seminariet ”FN:s Agenda 2030 – Vad innebär den för STO-regionen” (som hölls i den avgränsade stora salen i Kulturhuset Fregatten, lördagen 1 december 2018 kl. 14-16) så hade STO

Läs mer

Händelserik förbundskongress tog ställning för ett demokratiskt FN

30 juli, 2018 / Uncategorized

16-17 juni 2018 var ett par hundra deltagare samlade till Svenska FN-förbundets kongress som hölls på översta våningen i Örebro slott. Från STO FN-förening deltog Petter Ölmunger som ombud och

Läs mer

För ett demokratiskt FN – kommentar till förbundsstyrelsens yttrande

17 maj, 2018 / Uncategorized

Svenska FN-förbundets styrelse har lämnat yttranden till de motioner som har inkommit till förbundskongressen i Örebro 16-17 juni 2018. I det följande avser vi i STO FN-förening kommentera de olika

Läs mer

”Vi har blivit som en liten familj” – intervju med Balkangruppen

22 april, 2018 / Uncategorized

I augusti kommer ungdomar från Stenungsund göra en studieresa till bland annat Srebrenica i Bosnien. Jimmy Lövgren, styrelseledamot i STO FN-förening, har träffat och intervjuat Balkangruppen på fritidsgården Hasselgården.  Vi

Läs mer

STO FN-förening uppmärksammade Internationella kvinnodagen 2018

20 mars, 2018 / Aktiviteter

  [caption id="" align="alignright" width="232"] Lea Ek pekar på foto-utställningen om flickors rättigheter.[/caption] Torsdagen 8 mars var Sylvia Wallin och Lea Ek från STO FN-förenings styrelse på plats på Kulturhuset

Läs mer

För ett demokratiskt FN – Motion till Svenska FN-förbundets kongress 2018

24 februari, 2018 / Uncategorized

(Motionen antagen av STO FN-förenings årsmöte 6 februari 2018 och skickas vidare till kongressen i Örebro 16-17 juni.) För ett demokratiskt FN Motion till Svenska FN-förbundets kongress 16-17 juni 2018

Läs mer

Alla hjärtans dag/Alla älskade barn

24 februari, 2018 / Aktiviteter

Onsdagen 14 februari arrangerade Integrationsgruppen på Tjörn, med representanter från kommunen, Svenska kyrkan, Kvinnor på Tjörn och STO FN-förening Alla hjärtans dag/Alla älskade barn, en dag med fokus på barns rättigheter.

Läs mer

Årsmöte 2018

06 februari, 2018 / Aktiviteter

Tisdagen 6 februari 2018 höll STO FN-förening årsmöte i Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Årets årsmötesordförande var Göran Sändare. Göran, som sedan länge är starkt engagerad i Stenungsunds filmstudio, berättade innan

Läs mer

Sverige i FN:s säkerhetsråd – en dag med sång och föreläsning

01 januari, 2018 / Aktiviteter

Lördagen den 16 December 2017 bjöd svenska FN-förbundet in till en dag med föreläsning om Sveriges arbete i Säkerhetsrådet och körsång med sånger i fredens tecken, på Stenungsögården utanför Stenungsund.

Läs mer