Det är tillsammans vi gör skillnad

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är det största projektet världen någonsin har antagit. Det är 17 globala mål som ska bidra till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringen och skapa en värld där alla lever i fredliga och rättvisa samhällen. Det är en agenda för alla världens länder och för dig och mig. Men för att vi ska uppnå agendan så måste fler känna till den. Vi behöver informera, inspirera och engagera ännu fler så att vi tillsammans kan nå målen. Vår röst och kraft är viktig i det arbetet. Genom att arrangera aktiviteter kan vi tillsammans göra skillnad!

Projekthandbokens upplägg

Vi hoppas att denna digitala handbok ska inspirera till att göra era röster hörda. Genom att arrangera aktiviteter bidrar ni till att fler får ökad kunskap och kan vara med och bidra till att globala målen nås till år 2030.

I den här handboken finns det på saker att tänka på när ni ska arrangera projekt. I de kommande kapitlen kommer vi först gå igenom sex vanliga steg för att arbeta i projektform. Vår förhoppning är att denna handbok ska fungera som en grund i ert arbete med att arrangera aktiviteter. I de sista kapitlen har vi samlat tips om olika fördjupningsområden, som marknadsföring och medlemsrekrytering. Det finns även en projektbank med olika idéer på aktiviteter ni kan arrangera.

Varför ska vi engagera oss?

  • Tillsammans kan vi göra mer – genom utåtriktade aktiviteter får fler upp ögonen för viktiga globala frågor och vill vara med och bidra till att göra skillnad.
  • Genom att engagera er och vara en tydlig röst för en bättre värld kan vi växa och få fler medlemmar i FN-förbundet.
  • Sist men inte minst – det är både roligt, lärorikt och ger både viktig erfarenhet och nya vänner!

För att komma åt projekthandboken måste du vara medlem i Svenska FN-förbundet. Maila Pernilla Bergström för att få lösenord.

Steg 1: Idéstadiet

I det första steget bestämmer ni vilken idé ni vill förverkliga.

Steg 2: Förberedelser

I det andra steget förbereder ni er aktivitet.

Steg 3: Genomförande

I det tredje steget genomför ni er aktivitet.

Steg 4: Utvärdering

I det fjärde steget utvärderar ni er aktivitet.

Steg 5: Uppföljning

I det femte steget diskuterar ni hur ni kan följa upp aktiviteten.

Steg 6: Redovisning

I det sjätte och sista steget redovisar ni aktiviteten.

Fördjupningstips

Vad är en bra strategi för marknadsföring och hur kan vi integrera insamling i vår aktivitet?

Inspirerande röster från rörelsen

Vilma från Halmstads tipsar om medlemsrekrytering, ungdomsambassadören Mikaela pratar om projektplanering och FN-skoleleven Joel berättar om varför han är engagerad.

17 idéer för en bättre värld

Projektbank - kommer snart!