fbpx

Instruktioner för att söka Säkerhetsrådsbidrag 2018

Svenska FN-förbundet har inrättat ett nytt projektbidrag som FN-skolor nu har möjlighet att söka för att uppmärksamma Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd bland svenska ungdomar. Bidraget rör verksamhet och aktiviteter som genomförs under 2018 och kan kopplas till arbetet i FN:s säkerhetsråd, där Sverige nu sitter som medlem under 2017 och 2018. Aktiviteterna kan både vara fokuserade på säkerhetsrådet och Sveriges arbete i säkerhetsrådet i stort – exempelvis på Sveriges prioriteringar, vad man lyckats åstadkomma, och utmaningar – eller på specifika frågor av relevans för säkerhetsrådet och där säkerhetsrådsarbetet lyfts in under aktiviteten. Detta senare exempel kan röra landspecifika situationer såsom Syrien eller Jemen, eller tematiska ämnen som skyldighet att skydda eller fredsinsatser.

Vem kan söka?

Projektbidrag kan sökas av FN-skolor, FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av den lärare som ska vara ansvarig, eftersom ansökan sker i FN-elevföreningens namn och pengarna sätts in på skolans konto. Om ni har en ordförande för er FN-elevförening måste även denne känna till och ha godkänt ansökan.

Hur mycket kan sökas?

Upp till 40 000 kronor per tillfälle.

När kan bidraget sökas?

Ansökan om bidrag sker löpande. Besked om ansökan beviljats lämnas omkring två veckor efter att ansökan kommit FN-förbundet tillhanda. Tänk på att aktiviteterna ni söker bidrag för måste genomföras under kalenderåret 2018. Det finns inte möjlighet att nu söka medel för aktiviteter som genomförs efter 31 december 2018.

Villkor och prioriteringar

 • Ni måste tydligt besvara alla frågor i ansökningsformuläret för att ansökan ska vara giltig. Aktiviteten som bidrag söks för måste ha en tydlig koppling till FN:s säkerhetsråd. Aktiviteten får också gärna anknyta till FN-förbundets huvudområden och de frågor som ni i rörelsen antog på kongressen år 2015. Vi uppmuntrar även till samarbete mellan olika FN-föreningar.
 • Bidraget kan endast sökas av FN-skolor. Bidraget kan inte sökas för löpande verksamhet eller för projekt i vilken FN-elevföreningen inte medverkar som genomförare.
 • Bidraget kan inte sökas för att avlöna någon person eller för utlandsresor till och från Sverige varken för medlemmar eller inbjudna gäster.
 • Om er FN-elevförening har blivit beviljade projektbidrag men inte redovisat inom två månader efter det att aktiviteten har genomförts kan FN-förbundet begära tillbaka medlem.

Redovisning

Redovisning ska ske senast tre veckor efter genomförd aktivitet via detta formulär. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat samt innefatta en ekonomisk redovisning där utfallet anges. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste alltid sparas i 5 år.

Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-skola/FN-elevförening det gäller samt att det handlar om projektbidrag för säkerhetsrådet.

Om redovisning inte inkommit inom två månader efter genomförd aktivitet kan FN-förbundet kräva tillbaka det beviljade projektbidraget.

Kontaktperson

Oskar Sjöstedt, Svenska FN-förbundet
Telefon: 08-462 25 85
e-post: oskar.sjostedt@fn.se

 

 • Om sökande FN-skola

 • Kontaktpersoner

 • Om projektet

 • Budget

 • Om sökande FN-skola

 • Kontaktpersoner

 • Om projektet

 • Budget