fbpx

Ansökan projektbidrag Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och uppnådda till år 2030 i all världens länder. Läs mer om de globala målen här.

Svenska FN-förbundet har i uppdrag att öka berörda målgruppers kännedom och kunskap om det globala utvecklingssamarbetet och Sveriges stöd till FN med fokus på Agenda 2030. Vi vill lyfta fram betydelsen av FN:s arbete i fält för att Agenda 2030 och de globala målen ska nå framgång. Tillsammans ska vi i FN-rörelsen informera, utbilda och engagera människor i detta arbete. För att klara det krävs det lokalt engagerade medlemmar i FN-föreningar och FN-distrikt. Vi hoppas att just din FN-skola vill vara med i detta arbete under de kommande åren.

Vem kan söka?

Projektbidrag kan sökas av FN-skolor, FN-föreningar och FN-distrikt. Innan ni ansöker om bidraget måste ni själva få er ansökan godkänd av den lärare som ska vara ansvarig, eftersom ansökan sker i FN-elevföreningens namn och pengarna sätts in på skolans konto. Om ni har en ordförande för er FN-elevförening måste även denne känna till och ha godkänt ansökan.

Projektet får gärna genomföras i samarbete med någon lokal/regional organisation. Om en av FN-förbundets ambassadörer för Agenda 2030 bor i kommunen, samarbeta gärna med henne eller honom och gör ett gemensamt projekt. Ambassadörer för Agenda 2030 kan söka upp till 15 000 kr från FN-förbundet för verksamhet under 2017. Läs mer om ambassadörerna här.

Hur mycket kan sökas?

Max 15 000 kr per tillfälle. Vid projekt som kräver en större budget, vänligen kontakta FN-förbundet.

När kan man söka?

Ansökan om bidrag sker löpande. Ansökan om projektbidrag måste vara FN-förbundet tillhanda senast tre veckor innan planerad aktivitet. Besked om ansökan beviljats lämnas senast två veckor efter att ansökan kommit FN-förbundet tillhanda. Projektbidrag kan inte ansökan om, eller beviljas, efter det att aktiviteten är avslutad eller genomförd.

Villkor

  • Ni måste tydligt besvara alla frågor i ansökningsformuläret för att ansökan ska vara giltig.
  • Aktiviteten som bidraget söks för måste ha en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. På vilket sätt Agenda 2030 lyfts fram måste därför tydligt framgå av projektansökan. Glöm inte att det är det internationella perspektivet som är i fokus och inte det lokala.
  • Bidraget kan endast sökas av FN-skolor. Bidraget kan inte sökas för löpande verksamhet eller för projekt i vilken FN-elevföreningen inte medverkar som genomförare.
  • Bidraget kan inte sökas för att avlöna någon person eller för utlandsresor till och från Sverige varken för medlemmar eller inbjudna gäster.
  • Om er FN-elevförening har blivit beviljade projektbidrag men inte redovisat inom två månader efter det att aktiviteten har genomförts kan FN-förbundet begära tillbaka medlem.

Redovisning

Redovisning ska ske senast tre veckor efter genomförd aktivitet via formuläret nedan. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat samt innefatta en ekonomisk redovisning där utfallet anges. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste alltid sparas i 5 år.

Projektmedel som inte förbrukats till det som projektbidraget beviljats för måste återsändas till FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1 med märkning om vilken FN-skola/FN-elevförening det gäller samt att det handlar om projektbidrag för Agenda 2030.

Om redovisning inte inkommit inom två månader efter genomförd aktivitet kan FN-förbundet kräva tillbaka det beviljade projektbidraget.

Kontaktperson

Pernilla Bergström, projekthandläggare Agenda 2030.
Telefon: 08-462 25 46
E-post: pernilla.bergstrom@fn.se
Adress: Svenska FN-förbundet
Att: Pernilla Bergström
Box 15 115
104 65 Stockholm