Partille FN-förening

Välkommen till Partille FN-förening!

Partille FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala sfn_fo%cc%88rening_partilleoch nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening! Tryck här för mer information!


Aktuellt:
Den 19- 28 oktober
på Kulturum i Partille visar vi FN-förbundets utställning om Säkerhetsrådet.  Vi informerar också om Agenda 2030 och om FN-projekten Flicka, Skolmat, Minor. Under hela utställningen finns informationsbord med mycket material att ta del av.

På FN-dagen, onsdagen den 24 oktober, finns vi på plats vid utställningen kl 11-16 med tipstävling runt utställningen.

OBS kl 15.00 delas Partille kommuns barnkonventionspris ut i Kulturum. I år delas priset mellan Finngösa förskola avdelning Åsen (Med demokrati som en grundbult i vardagsarbetet) samt Barn- och ungdomsenheten inom socialtjänsten i Partille (På de utsatta barnens sida)