Partille FN-förening

Välkommen till Partille FN-förening!

Partille FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala sfn_fo%cc%88rening_partilleoch nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening! Tryck här för mer information!


Aktuellt:

Partille FN-förenings årsmöte onsdag 7 mars 2018 kl 18:00
Plats: Partille Kulturum, Hörsalen 1 tr upp, G.Kronvägen 56, Partille

Vi inleder med en presentation av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Efter föredrag och frågestund med kaffe hålls ÅRSMÖTE.

Varmt välkomna önskar Styrelsen!