Partille FN-förening

Välkommen till Partille FN-förening!

Partille FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala sfn_fo%cc%88rening_partilleoch nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening! Tryck här för mer information!

AKTUELLT:

Partille FN-förenings årsmöte torsdagen den 20 februari 2020 kl 18.00
Plats: Partille Kulturum, Hörsalen 1 trappa upp, G. Kronvägen 56, Partille
 
  • Freja Forum – ett demokratiprojekt på Balkan
    Klara Höglund och Hadar Kronberg berättar om projektet och dess utveckling. Forumet äger rum en helg varje år i något av deltagarländerna på Balkan och vi får en rapport från senaste sammankomsten i Skopje, Nordmakedonien, i november 2019. 

  • Efter föredrag och frågestund med kaffe hålls ÅRSMÖTE
    I samband med årsmötet diskuterar vi också verksamheten och aktiviteter för 2020.
Alla intresserade av internationella frågor och FN:s arbete är mycket välkomna som åhörare!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen