Örnsköldsviks FN-förening

Emil besökte FN-organen i Genève.

Unge Emil Johansson från Örnsköldsvik besökte i höstas staden Genève i Schweiz med inriktning på att lära känna de många FN-organ som har sitt säte i staden. Detta med anledning av att han genomförde 2018 års C-kurs i Svenska FN-förbundets regi och ett 20-tal åhörare fick under detta temamöte en ordentlig och intressant genomgång av FN-organen och deras arbete och därtill en träffande beskrivning av vad som kännetecknar staden och dess invånare. Som avslutning på kvällen genomfördes årsmötet, se den nya styrelsen här: FN-föreningens nya styrelse

Läs denna Nära-artikel om temamötet och det efterföljande årsmötet, signerad Sven Lindblom:

www.allehanda.se/artikel/lasartext/o-viksbo-berattade-om-sitt-fn-besok-i-geneve