Eva Rundgren-ForsbergEva Rundgren-Forsberg

Biträdande generalsekreterare, Svenska FN-förbundet

Eva har en bakgrund inom den ideella sektorn där hon har arbetat som administrativ chef för Världsnaturfonden och Svenska Röda Korset. Innan det arbetade hon i 15 år på revisionsbyrån PwC och har en civilekonomexamen. Eva är sedan 2019 biträdande generalsekreterare i FN-förbundet.