Personal

Pär Lager

TF GENERALSEKRETERARE

Telefon: 070-777 18 16
E-post: par.lager@fn.se

Eva Rundgren-Forsberg

SENIOR RÅDGIVARE TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN

Telefon: 08-462 25 88
E-post: eva.rundgren.forsberg@fn.se

Susanne Amsén-Knutsson

GENERALSEKRETERARASSISTENT

Telefon: 08-462 25 44
E-post: susanne.knutsson@fn.se

Anneli Andersson

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Ekonomichef
Telefon: 08-462 25 50
E-post: anneli.andersson@fn.se

Tina Svensson

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Ekonomiassistent
Telefon: 08-462 25 51
E-post: tina.svensson@fn.se

Robin Strand

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Administratör medlems- och givarservice samt IT
Telefon: 08-462 25 57
E-post: robin.strand@fn.se

Asha Ali

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Kontorsassistent
Telefon: 08-462 25 47
E-post: asha.ali@fn.se

Pekka Johansson

NATIONELLT OCH GLOBALT ENGAGEMANG

Avdelningschef
Telefon: 08-462 25 60, mobil: 073-374 62 84
E-post: pekka.johansson@fn.se

Sara Ekenbjörn

NATIONELLT OCH GLOBALT ENGAGEMANG

Senior rådgivare internationella programmet
E-post: sara.ekenbjorn@fn.se

Jens Petersson

NATIONELLT OCH GLOBALT ENGAGEMANG

Senior rådgivare i freds-, säkerhets- och nedrustningsfrågor
Telefon: 08-462 25 82
E-post: jens.petersson@fn.se

Malin Åberg Aas

NATIONELLT OCH GLOBALT ENGAGEMANG

Senior rådgivare hållbar utveckling
Telefon: 076-209 08 26
E-post: malin.aberg.aas@fn.se

Sophia Tuwesdotter

NATIONELLT OCH GLOBALT ENGAGEMANG

Internationell programansvarig
Telefon: 08-462 25 43, mobil: 0739-790 346
E-post: sophia.tuwesdotter@fn.se

Mikaela Engwall

NATIONELLT OCH GLOBALT ENGAGEMANG

Internationell programhandläggare (föräldraledig)
Telefon: 08-462 25 43, mobil: 070-415 93 14
E-post: mikaela.engwall@fn.se

AnnaLena Karlsson Andrews

NATIONELLT OCH GLOBALT ENGAGEMANG

Redaktör för tidningen Världshorisont
Telefon: 08-462 25 58
E-post: annalena.karlsson.andrews@fn.se

Ulrika Freij

VERKSAMHETSUTVECKLING

Avdelningschef
Telefon: 08-462 25 48
E-post: ulrika.freij@fn.se

Pernilla Bergström

VERKSAMHETSUTVECKLING

Handläggare
E-post: pernilla.bergstrom@fn.se

Mathias Leveborn

KOMMUNIKATION

PR-chef
Telefon: 08-502 315 25
E-post: mathias.leveborn@fn.se

Karolina Grundin

KOMMUNIKATION

Ansvarig digitala kanaler
Telefon: 08-462 25 64
E-post: karolina.grundin@fn.se

Anneli Nilsson

KOMMUNIKATION

Webbredaktör och kommunikatör
Telefon: 072-092 56 06
E-post: anneli.nilsson@fn.se

Moa Källström

KOMMUNIKATION

Produktionsledare (tjänstledig)
E-post: moa.kallstrom@fn.se

Emma Edwall

ANSVARIG UTVECKLINGSPROJEKT OCH INSAMLING

Telefon: 08-462 25 40
E-post: emma.edwall@fn.se

Helén Huledal

LOKALT ENGAGEMANG

Avdelningschef
Telefon: 08-462 25 81
E-post: 
helen.huledal@fn.se

Terese Johansson

LOKALT ENGAGEMANG

Projektledare elevengagemang FN-skola
Telefon: 08-462 25 41, mobil: 070-249 96 05
E-post: terese.johansson@fn.se

Hanna Svanberg

LOKALT ENGAGEMANG

Projektledare lärarkompetens FN-skola
Telefon: 08-462 25 42, mobil: 070-441 64 53
E-post: hanna.svanberg@fn.se

Jonas Andersson

LOKALT ENGAGEMANG

Projektledare för FN-rollspel
Telefon: 08-462 25 86
E-post: jonas.andersson@fn.se

Oskar Sjöstedt

LOKALT ENGAGEMANG

Organisationsutvecklare
Telefon: 08-462 25 85, mobil: 072 050 62 07
E-post: oskar.sjostedt@fn.se

Andrea Nyberg

LOKALT ENGAGEMANG

Projektledare medlemsutveckling
E-post: andrea.nyberg@fn.se

 

Leymuun Farah

LOKALT ENGAGEMANG

Ungdomssekreterare
Telefon: 08-502 31 526, mobil: 072 092 69 26
E-post: leymuun.farah@fn.se

 

Kerstin Söderström

LOKALT ENGAGEMANG

Projektledare Glokala Sverige
Telefon: 08-462 25 69, mobil: 070-888 2032
E-post: kerstin.soderstrom@fn.se

Sanaz Habibi

LOKALT ENGAGEMANG

Kampanjledare Glokala Sverige (vikarierande)
Telefon: 08-462 25 54
E-post: sanaz.habibi@fn.se

Gabriella Sandberg

LOKALT ENGAGEMANG

Kampanjledare Glokala Sverige (föräldraledig)
Telefon: 08-462 25 54
E-post: gabriella.sandberg@fn.se

Helena Jönsson

LOKALT ENGAGEMANG

Utbildare Glokala Sverige
Telefon: 08-462 25 55
E-post: helena.jonsson@fn.se

Caroline Byh

LOKALT ENGAGEMANG

Kommunikations- och samverkansansvarig Glokala Sverige
Telefon: 08-462 25 84
E-post: caroline.byh@fn.se