Personal

Anna Hägg-Sjöquist

GENERALSEKRETERARE

Telefon: 08-462 25 40
E-post: anna.hagg.sjoquist@fn.se

Eva Rundgren-Forsberg

BITRÄDANDE GENERALSEKRETERARE

Telefon: 08-462 25 88
E-post: eva.rundgren.forsberg@fn.se

 

Susanne Amsén-Knutsson

GENERALSEKRETERARASSISTENT

Telefon: 08-462 25 44
E-post: susanne.knutsson@fn.se

Pekka Johansson

PRESSEKRETERARE

Tf chef kommunikation och insamling,
tf chef organisationsenheten
Telefon: 08-462 25 60, mobil: 073-374 62 84
E-post: pekka.johansson@fn.se

Anneli Andersson

EKONOMI- OCH ADMINISTRATIONSENHETEN

Ekonomiansvarig
Telefon: 08-462 25 50
E-post: anneli.andersson@fn.se

Tina Svensson

EKONOMI- OCH ADMINISTRATIONSENHETEN

Ekonomiassistent
Telefon: 08-462 25 51
E-post: tina.svensson@fn.se

Robin Strand

EKONOMI- OCH ADMINISTRATIONSENHETEN

Administratör medlems- och givarservice samt IT
Telefon: 08-462 25 57
E-post: robin.strand@fn.se

 

Asha Ali

EKONOMI- OCH ADMINISTRATIONSENHETEN

Kontorsassistent
Telefon: 08-462 25 47
E-post: asha.ali@fn.se

Sara Ekenbjörn

PROGRAMENHETEN

Senior rådgivare internationella programmet
E-post: sara.ekenbjorn@fn.se

Jens Petersson

PROGRAMENHETEN

Senior rådgivare i freds-, säkerhets- och nedrustningsfrågor
Telefon: 08-462 25 82
E-post: jens.petersson@fn.se

Malin Åberg Aas

PROGRAMENHETEN

Senior rådgivare hållbar utveckling
Telefon: 076-209 08 26
E-post: malin.aberg.aas@fn.se

Karin Lidström

PROGRAMENHETEN

Internationell Programhandläggare
Telefon: 072-0925805
E-post: karin.lidstrom@fn.se

Pernilla Bergström

PROGRAMENHETEN

Programansvarig för Flicka, Minor, Skolmat
E-post: pernilla.bergstrom@fn.se

Ellie Al-Kahwati

PROGRAMENHETEN

Människorättsrådgivare
Telefon: 08-462 25 56
E-post: ellie.al-kahwati@fn.se

Sophia Tuwesdotter

PROGRAMENHETEN

Internationell programansvarig
Telefon: 08-462 25 43, Mobil: 0739-790 346
E-post: sophia.tuwesdotter@fn.se

Mikaela Engwall

PROGRAMENHETEN

Internationell programhandläggare (föräldraledig)
Telefon: 08-462 25 43, Mobil: 070-415 93 14
E-post: mikaela.engwall@fn.se

Elias Aspudd

ORGANISATIONSENHETEN

Ungdomssekreterare
Telefon: 08-462 25 67
E-post: elias.aspudd@fn.se

Oskar Sjöstedt

ORGANISATIONSENHETEN

Organisationsutvecklare
Telefon: 08-462 25 85, mobil: 072 050 62 07
E-post: oskar.sjostedt@fn.se

Veronica Sällemark

ORGANISATIONSENHETEN

Organisationskoordinator
Telefon: 08-502 31 526, mobil: 072 092 69 26
E-post: veronica.sallemark@fn.se

Emma Edwall

Kommunikations- och insamlingsenheten

Enhetschef Kommunikation och Insamling,
tf chef Organisationsenheten
Telefon: 08-462 25 40
E-post: emma.edwall@fn.se

AnnaLena Karlsson Andrews

Kommunikations- och insamlingsenheten

Redaktör för tidningen Världshorisont
Telefon: 08-462 25 58
E-post: annalena.karlsson.andrews@fn.se

Moa Källström

Kommunikations- och insamlingsenheten

Produktionsledare och teamleader (tjänstledig)
Telefon: 08-462 25 59
E-post: moa.kallstrom@fn.se

Katarina Nylander

Kommunikations- och insamlingsenheten

Produktionsledare (vikarierande)
Telefon: 08-502 315 28
E-post: katarina.nylander@fn.se

Karolina Grundin

Kommunikations- och insamlingsenheten

Ansvarig digitala kanaler (föräldraledig)
Telefon: 08-462 25 64
E-post: karolina.grundin@fn.se

Mathias Leveborn

Kommunikations- och insamlingsenheten

Ansvarig digitala kanaler (vikarierande)
Telefon: 08-502 315 25
E-post: mathias.leveborn@fn.se

Anneli Nilsson

Kommunikations- och insamlingsenheten

Jr webbredaktör och kommunikatör
Telefon: 072-092 56 06
E-post: anneli.nilsson@fn.se

Helén Huledal

SKOLENHETEN

Enhetschef Skola,
tf chef Glokala Sverige
Telefon: 08-462 25 81
E-post: 
helen.huledal@fn.se

Terese Johansson

SKOLENHETEN

Projektledare elevengagemang FN-skola
Telefon: 08-462 25 41, Mobil: 070-249 96 05
E-post: terese.johansson@fn.se

Hanna Svanberg

SKOLENHETEN

Projektledare lärarkompetens FN-skola
Telefon: 08-462 25 42, mobil 070-441 64 53
E-post: hanna.svanberg@fn.se

Jonas Andersson

SKOLENHETEN

Projektledare för FN-rollspel
Telefon: 08-462 25 86
E-post: jonas.andersson@fn.se

Ulrika Freij

Glokala Sverige

Projektansvarig Glokala Sverige
Mobil: 072-25 26 177
E-post: ulrika.freij@fn.se

Kerstin Söderström

Glokala Sverige

Kommunikationsansvarig Glokala Sverige
Telefon: 08-462 25 69
E-post: kerstin.soderstrom@fn.se

Gabriella Sandberg

Glokala Sverige

Kampanjledare Glokala Sverige (föräldraledig)
Telefon: 08-462 25 54
E-post: gabriella.sandberg@fn.se

Helena Jönsson

Glokala Sverige

Utbildare Glokala Sverige
Telefon: 08-462 25 55
E-post: helena.jonsson@fn.se

Caroline Byh

Glokala Sverige

Kommunikatör och samverkansansvarig Glokala Sverige
Telefon: 08-4622584
E-post: caroline.byh@fn.se