Personal

Petra Hallebrant

Generalsekreterare
Telefon: 08-462 25 54
E-post: petra.hallebrant@fn.se

Jens Petersson

Biträdande generalsekreterare
Telefon: 08-462 25 82
E-post: jens.petersson@fn.se

Susanne Amsén-Knutsson

Generalsekreterarassistent
Telefon: 08-462 25 44
E-post: susanne.knutsson@fn.se

Pekka Johansson

Pressekreterare
Telefon: 08-462 25 60, Mobil: 073-374 62 84
E-post: pekka.johansson@fn.se

Ulrika Hjertstrand

Organisationssekreterare
Telefon: 070-866 55 15
E-post: ulrika.hjertstrand@fn.se

AnnaLena Karlsson Andrews

Redaktör för tidningen Världshorisont
Telefon: 08-462 25 58
E-post: annalena.karlsson.andrews@fn.se

Anneli Andersson

Ekonomiansvarig
Telefon: 08-462 25 50
E-post: anneli.andersson@fn.se

Eva Bengtsson

Ekonomisekreterare
Telefon: 08-462 25 51
E-post: eva.bengtsson@fn.se

Robin Strand

Receptionist/registrator
Telefon: 08-462 25 57
E-post: robin.strand@fn.se

Melker Johansson

Kontorsassistent
Telefon: 08- 426 25 47
E-post: melker.johansson@fn.se

Elias Aspudd

Ungdomssekreterare
Telefon: 08-462 25 67
E-post: elias.aspudd@fn.se

Karin Johansson

Ansvarig hållbar utveckling
Telefon: 08-462 25 52
E-post: karin.johansson@fn.se

Pernilla Bergström

Projektledare kommunikation och engagemang Agenda 2030
Telefon: 08-462 25 46
E-post: pernilla.bergstrom@fn.se

Malin Persson

Projektledare kommunikation och digitala kanaler Agenda 2030
Telefon: 08-462 25 55
E-post: malin.persson@fn.se

Ellie Al-Kahwati

Vik handläggare för mänskliga rättigheter
Telefon: 08-462 25 56
E-post: ellie.al-kahwati@fn.se

Oskar Sjöstedt

Projekthandläggare Säkerhetsrådsprojektet
Telefon: 08-462 25 85
E-post: oskar.sjostedt@fn.se

Sophia Tuwesdotter

Internationell programhandläggare
Telefon: 08-462 25 43, Mobil: 0739-790 346
E-post: sophia.tuwesdotter@fn.se

Mikaela Engwall

Internationell projekthandläggare
Telefon: 08-462 25 43, Mobil: 070-415 93 14
E-post: mikaela.engwall@fn.se

Helén Huledal

Skolansvarig
Telefon: 08-462 25 81
E-post: 
helen.huledal@fn.se

Terese Johansson

Projektledare elevengagemang och kommunikation FN-skola
Telefon: 08-462 25 41, Mobil: 070-680 42 19
E-post: terese.johansson@fn.se

Ulrika Freij

Projektansvarig Agenda 2030/globala målen i kommuner, landsting och regioner
Mobil: 072-25 26 177
E-post: ulrika.freij@fn.se

Hanna Palmqvist

Kommunikations- och insamlingsansvarig
Telefon: 08-462 25 49, Mobil: 0700 73 05 26
E-post: hanna.palmqvist@fn.se

Moa Källström

Projektledare kommunikation
Telefon: 070-481 97 99
E-post: moa.kallstrom@fn.se

Karolina Grundin

Innehållsansvarig digitala kanaler
Telefon: 08-462 25 64
E-post: karolina.grundin@fn.se

Cecilia Bergman

Projektledare medlemsutveckling och insamling
E-post: cecilia.bergman@fn.se

Malin Åberg Aas

Kommunikationsansvarig Agenda 2030/globala målen i kommuner, landsting och regioner
Telefon: 076-20 90 826
E-post: Malin.Aberg.Aas@fn.se

Kerstin Söderström

Kommunikatör Agenda 2030/globala målen i kommuner, landsting och regioner
Telefon: 08-462 25 69
E-post: kerstin.soderstrom@fn.se

Caroline Bodin

Projektledare FN-rollspel
Telefon: 08-462 25 86
E-post: caroline.bodin@fn.se

Hanna Svanberg

Projektledare lärarkompetens och kommunikation FN-skola
Telefon: 08-462 25 42, Mobil: 070-441 64 53
E-post: hanna.svanberg@fn.se

Sofia Karlsson

Praktikant
Kommunikations- och insamlingsverksamheten
E-post: sofia.karlsson@fn.se

Anna Johansson

Praktikant
Världskoll/Globalis
E-post: anna.johansson@fn.se

Lydia Watchefo

Praktikant
Utvecklingsverksamheten
E-post: lydia.watchefo@fn.se

Kajsa Uhrenius

Praktikant
Skolverksamheten
E-post: kajsa.uhrenius@fn.se

Susanne Salin

Praktikant
Webb/Världshorisont
E-post: susanne.salin@fn.se