Motionera och nominera till förbundsstyrelsen 2018

Hur gör man för att motionera eller nominera kandidater till styrelsen? Klicka på länkarna i texten för att läsa mer.

Motionera

Redan nu är det dags att engagera sig: fräscha och innovativa idéer på hur vår viktiga rörelse ska möta framtidens utmaningar och utvecklas ska sammanfattas i motioner. De diskuteras på årsmötet i din lokalförening/distrikt, om du är en enskild medlem, innan de skickas in med ett yttrande till förbundet. Även förbundsstyrelsen kommer sedan före kongressen med ett yttrande om hur den ser på motionen. För dig som enskild medlem är i de flesta fall 20 januari deadline för att skicka in din motion till din lokala FN-förening och 1 mars deadline för motioner till ditt distrikt. Ta kontakt med din FN-förening för att kolla upp datum, om du är osäker. Den 4 april är sedan sista dag för föreningar, distrikt och anslutna riksorganisationer att skicka in motionerna med yttranden till förbundet.

Här kan du läsa hur man skriver en motion.

 

Nominera

Hjälp valberedningen att hitta bra kandidater till den förbundsstyrelse som ska representera kongressen under den kommande treårsperioden! Alla FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer kan nominera kandidater. Är du själv intresserad eller känner någon bra kandidat, ta kontakt med din förening i god tid. 4 april är deadline.

Nytt inför årets kongress är alla nomineringar till förbundsstyrelsen ska göras till valberedningen i förväg och alltså inte kan göras på plats i Örebro.

Här hittar du information om hur nomineringsprocessen går till.

Om du vill nominera en kandidat fyller du och din förening/ditt distrikt/din riksorganisation i följande nomineringsformulär.

Tack för ditt engagemang!