Kallelser och bilagor

Här hittar din kallelse (samma som mejlats ut) och tillhörande bilagor. Klicka på länkarna för att öppna dokumenten i nytt fönster.

 

Kallelser

Kallelse lokalföreningar och distrikt 2018

Kallelse anslutna riksorganisationer 2018


Bilagor

Bilaga 1 Program, förslag dagordning, förhandlingsordning

Bilaga 2 Måldokument SFN 2019-2021

Bilaga 3 Stadgeändringsförslag

Bilaga 4 Medlemsavgiftsförslag