fbpx

Nomineringar till FN-förbundets styrelse och revision inför kongressen 2021

Information om nomineringsblanketten
1.
Alla frågor måste besvaras.

2. Nomineringsperioden är 15 januari 2021 tom. 31 mars 2021, vilket är sista datum då nomineringar måste vara valberedningen tillhanda. Nomineringar efter det datumet godkänns inte.

3. Den som nominerar får en bekräftelse på att nomineringen har kommit valberedningen tillhanda.

4. Den som är nominerad får också en bekräftelse på att nomineringen har kommit valberedningen tillhanda inkl. information om den fortsatta nomineringsprocessen och datum för digitala intervjuer.

5. Den som nomineras måste ha tillfrågats och accepterat nomineringen.

6. Den nominerade ska själv skriva en sammanfattande presentation av sig själv. Varför han eller hon vill bli nominerad som styrelseledamot eller revisor eller revisorssuppleant samt kortfattat beskriva för FN-förbundet relevant kompetens och erfarenhet som han eller hon har. Presentationen skrivs in i blanketten eller biläggs som en fil.

7. Ett foto på den nominerade ska biläggas som en fil.

8. Den eller de som nominerar ska också formulera en motivering varför de nominerar personen i fråga.

9. Den eller de som nominerar måste komma ihåg att ange namn, e-post och mobilnummer.

Nominering inför kongressen 2021

  • Information om nomineringen

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Presentation

  • Max filstorlek: 63 MB.
    Nominerade skall skriva en presentation (max 1 A4-sida) om sig själv inklusive relevant kompetens och erfarenhet. Texten kommer att publiceras på www.fn.se. Ladda upp en fil eller skriv direkt i rutan nedan.
  • Accepterade filtyper: jpg, jpeg, png, gif.
  • Motivering och underskrift

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Information om den som sänder in nomineringen

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.