Vi söker en praktikant till skolverksamheten

Svenska FN-förbundets skolverksamhet erbjuder en praktikplats under höstterminen 2019. Praktiken ger god inblick i civilsamhällets roll för FN-frågor i Sverige och möjlighet att utveckla vårt arbete med att ta till vara och öka ungas engagemang i globala frågor.

Svenska FN-förbundet är rörelsen för ett bättre och starkare FN. Vi menar att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. FN-förbundet arbetar med information och utbildning, påverkansarbete, granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden gentemot FN, internationellt utvecklingssamarbete och stöd till FN:s arbete i fält.

Vi har idag ett nära samarbete med 39 certifierade gymnasieskolor, FN-skolor, som vill utveckla sin globala skolprofil. Tillsammans med skolorna arbetar vi med elevaktiviteter, undervisningsmaterial, föreläsningar, temadagar och FN-rollspel. Allt vi gör syftar till att öka elevers och lärares kompetens och engagemang i globala frågor.

Som praktikant på skolverksamheten får du möjlighet att lära mycket om hur ideella organisationer kan samarbeta med skolor. Särskild inblick får du i vårt arbete med FN-skolor och vårt nationella FN-rollspel SweMUN. Som praktikant medverkar du i det dagliga arbetet och planerar och genomför aktuella projekt tillsammans med din handledare.

Huvudsakliga uppgifter

  • Arrangera inspirationsträffar för FN-elevföreningar.
  • Administrera och hantera grupper och sidor på facebook för FN-elevföreningar.
  • Delta i planering och genomförande av höstens aktiviteter för FN-skolorna.
  • Delta i planering av SweMUN, FN-förbundets årliga nationella FN-rollspel.
  • Assistera skolhandläggarna gällande material, kurser och uppdatering på hemsidan.

Kvalifikationer

  • Du har god kännedom om och intresse för internationell politik och FN.
  • Du har erfarenhet av arbete med skola eller ungdomsverksamhet, helst även FN-rollspel.
  • Du kan göra praktik som en del av din utbildning.
  • Du är en öppen och positiv person som är van att arbeta både självständigt och i grupp.

Det är meriterande om du har en akademisk utbildning inom pedagogik, kommunikation och/eller statsvetenskap. Meriterande är även erfarenhet av ideell verksamhet.

Praktiken är på heltid och pågår från mitten av augusti 2019 till januari månad 2020. Svenska FN-förbundet har inte möjlighet att ge ekonomisk ersättning under praktiken. Du får ett intyg efter avslutad praktiktjänstgöring.

Frågor och ansökan

Om du har frågor rörande praktikplatsen kan du kontakta Helen Huledal via mejl helen.huledal@fn.se.

Mejla din ansökan med bifogad meritförteckning senast den 31 mars 2019 till skolansvarig på FN-förbundet, Helen Huledal, helen.huledal@fn.se. Vi tar emot ansökningar löpande och kan komma att tillsätta praktikplatsen så snart vi funnit rätt kandidat.