Vi söker en praktikant inom hållbar utveckling

Svenska FN-förbundet söker en praktikant som brinner för globala utvecklingsfrågor och vill arbeta i en spännande miljö under hösten 2019. Praktikplatsen har fokus på policy och påverkan gentemot beslutsfattare sant näringsliv.  Du har ett starkt intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor och FN:s arbete, samt kunskap och förståelse för internationella organisationers arbete och svensk utrikespolitik

FN-förbundet är rörelsen för ett bättre och starkare FN. Vi menar att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. FN-förbundet arbetar med kommunikation och utbildning, påverkansarbete, granskning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden gentemot FN, internationellt utvecklingssamarbete och stöd till FN:s arbete.

Svenska FN-förbundet erbjuder en praktikant möjligheten att bistå i arbetet med att öka människors kännedom om, kunskap om och engagemang för det globala utvecklingssamarbetet och Agenda 2030. Som praktikant medverkar du i det dagliga arbetet på programavdelningen tillsammans med din handledare och de andra i teamet. Vi värdesätter våra praktikanters kunskaper, erfarenheter och tankar och värnar om att vara en praktikplats som ger dig relevanta arbetslivserfarenheter.

Huvudsakliga uppgifter

  • Assistera handläggaren i den löpande verksamheten
  • Delta i planeringen och genomförandet av ett antal seminarier
  • Genomföra löpande research och omvärldsbevakning
  • I samråd med handledare eventuellt planera och genomföra föreläsningar eller workshops för organisationens målgrupper
  • Omvärldsbevakning och analys inom området för global utveckling, bistånd och svensk utrikespolitik, och de globala målen
  • Analysera och sammanfatta FN- underlag kopplade till verksamheten

Kvalifikationer

  • Du har god kännedom om och intresse för globala utvecklingsfrågor och FN
  • Du är en öppen och positiv person som är van att arbeta både självständigt och i grupp
  • Du hanterar Officepaketet
  • Du måste vara inskriven vid universitet eller högskola under praktikperioden

Det är meriterande om praktiken ingår som en del av en akademisk utbildning inom exempelvis statsvetenskap eller globala studier eller liknande. Meriterande är även erfarenhet av ideell verksamhet och av Svenska FN-förbundet i synnerhet.

Praktiken är på heltid ca 20 veckor under höstterminen 2019. Helgarbete kan förekomma. Svenska FN-förbundet har inte möjlighet att erbjuda ekonomisk ersättning under praktikperioden, men bidrar med lunchersättning. Du får ett intyg efter avslutad praktiktjänstgöring.

Ansökan och frågor

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2019. Skicka ditt CV och ett personligt brev till praktik@fn.se. Skriv ”Praktik hållbar utveckling” i ämnesraden. Om du har frågor, kontakta ansvarig hållbar utveckling, Karin Johansson på karin.johansson@fn.se.