Bli en av våra internationella praktikanter

Brinner du för hållbar utveckling och vill lära dig mer om internationellt utvecklingsarbete? Tycker du om kommunikation och vill arbeta med ungdomar? Sök då till vårt internationella praktikprogram! Vi söker fem praktikanter till våra systerförbund i Armenien (en praktikplats), Georgien (två praktikplatser), Tanzania (två praktikplatser), för utresa hösten 2022.

Temaområden
Se nedan vilka temaområden våra olika systerförbund arbetar med. 

Omfattning
Vi erbjuder fem unga medlemmar internationell praktik vid FN-förbunden i Armenien, Georgien och Tanzania. Praktiken inleds i juni med en förberedelseutbildning i Sverige. Fältarbetet planeras att starta i slutet på augusti och omfattar minst fyra månader i fält och avslutas i Sverige med ett informationsarbete under praktikens två sista månader. En viktig del av praktiken är att sprida kunskap och erfarenheter vidare till den svenska FN-rörelsen genom bland annat föreläsningar och digitala kanaler (både under och efter praktiken). Därför ser vi gärna att du är duktig på att kommunicera.

Fokusfrågor
Som praktikant blir din uppgift att planera och genomföra olika aktiviteter inom ramen för vårt internationella utvecklingssamarbete med fokus på att stärka civilsamhällets arbete och bidrag till genomförandet av Agenda 2030. Våra systerförbund arbetar med att stärka mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling med olika regionala fokus. FN-förbunden i Georgien och Armenien arbetar i ett demokratiseringsprogram med fokus på ungdomar deltagande i beslutsfattandeprocesser, medan Tanzanias FN-förbund arbetar inom ett program med fokus på implementeringen av Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling i sin helhet. Läs mer om vårt internationella utvecklingssamarbete här

Placering
Praktikanten kommer att vara placerad vid organisationens huvudkontor i Jerevan, Tbilisi respektive Dar Es Salaam, men det kan ingå resor till andra delar av landet. Det kommer att finnas en handledare tillgänglig ifrån praktiklandet och en kontaktperson på Svenska FN-förbundet.

Villkor
Svenska FN-förbundet täcker kostnader för resa, boende, försäkring, vaccinations– och visumkostnader. Du kommer även att få ett mindre belopp för levnadskostnader under fältperioden.

Observera att förutsättningarna för praktikanterna att resa ut till organisationerna påverkas av säkerhetsläget. Förändringar i säkerhetsläget kan medföra att en utresa inte är möjlig. Svenska FN-förbundet bevakar kontinuerligt detta.

Vem söker vi
Du är mellan 20 och 32 år
Du är medlem i Svenska FN-förbundet vid ansökningstiden
Du får inte ta emot CSN-stöd under fältpraktikperioden
Du har inte tidigare varit anställd hos Svenska FN-förbundet
Du har inte tidigare gjort praktik genom Sidas internationella praktikprogram
Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
Du är vaccinerad mot covid-19 (minst tre doser)

Meriterande
Akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper inom relevant område (t.ex. hållbar utveckling, statsvetenskap, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, kommunikation)
Ideellt engagemang inom folkrörelser eller civilsamhället
Erfarenhet av att arbeta med ungdomsengagemang
Erfarenhet av informations– och kommunikationsarbete, gärna van användare av sociala medier
Landkunskaper som är relevanta för praktiken
Språkkunskaper som är relevanta för praktiken

Ansökningsprocess
För att ansöka skickar du ett CV och personligt brev – båda på engelska – till praktik@fn.se. Märk din ansökan med vilket temaområde du är intresserad av (demokratisering/globala målen).

Sista ansökningsdatum är den 29 april 2022.

Frågor?              
För mer information om praktikplatserna klicka här eller kontakta Lovisa Kårelius på lovisa.karelius@fn.se