fbpx

Fem goda skäl att bli medlem i Svenska FN-förbundet

 

1
VI PÅVERKAR

Vi bildar opinion och vänder oss direkt till makthavare i Sverige och internationellt – både för ett starkare och bättre FN och för att Sverige ska arbeta mer aktivt med de globala målen. Det handlar bland annat om att utrota fattigdom, minska klimatförändringarna och ge män och kvinnor lika villkor.

2
Vi UTBILDAR

Utifrån våra sakområden sprider vi kunskap på flera olika sätt. Till exempel erbjuder vi kurser, lärarhandledningar och informationsmaterial. Dessutom finns våra 39 certifierade FN-skolor.

3
VI ENGAGERAR

Genom våra 109 lokala FN-föreningar utgör vi en nationell gräsrotsrörelse. Våra medlemmar engagerar sig i allt från styrelsearbete till konkreta förändringsprojekt. Vår ungdomsverksamhet ger dessutom framtidens förändrare nya verktyg.

4
VI SAMARBETAR

Tillsammans med andra länders FN-förbund arbetar vi för mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande, social och ekonomisk rättvisa samt hållbar utveckling. Vi vill stärka deltagandet i samhället, inte minst för ungdomar.

5
VI AGERAR

Vi driver flera projekt för att bilda opinion och sprida kunskap om FN:s arbete för mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Vi samlar också in pengar från privatpersoner och företag till viktiga FN-projekt inom flickors rättigheter, minröjning, skolmat och kriget i Syrien.

Här kan du läsa mer om hur våra medlemskap fungerar, hur kan du betala och vilka medlemsförmåner som ingår.

Engagera dig

Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans. Nu och i framtiden.

Bli medlem idag! >