Malmö FN-förening

Vilka vi är

Malmö FN-förening bildades 1955 och är en av Svenska FN-rörelsens 81 ideella föreningar vars mål är att sprida Förenta Nationernas budskap till allmänheten i Malmö och på så vis bidra till en bättre värld. Vi uppmärksammar framförallt FN:s tre pelare: fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom att arrangera olika aktiviteter såsom föreläsningar, workshops, studieresor och temadagar. Vårt högsta beslutande organ är vår föreningsstyrelse som väljs av medlemmarna i februari varje år. Vi har även fem sektioner som arbetar närmare med våra hjärtefrågor.

Vi är idag cirka 200 medlemmar, men vi vill bli fler! Här hittar du inspiration om hur just nu kan engagera dig. Svenska FN-förbundet arrangerar bland annat olika kurser, studieresor och projekt – men det är som medlem i en förening du verkligen kan engagera dig på lokal nivå!

Här på sidan kan du läsa mer om föreningens historia, lära känna våra styrelsemedlemmar och ta del av föreningens olika dokument.

Ladda ner vår informationsfolder