Malmö FN-förening

       


     

     

     

 

Klaudia Zielinska  ordförande 
Nahid Biglari  Kassör  
Bengt Skarstam
Jasmin Holm
Radoslaw Szewczyk
Mikaela Asstah
Isak Sörling 
Kutalmis Emin Kaplan 
Linnéa Hallberg Danell
Sofia Abatelli
Marcelo Castillo