Malmö FN-förening

Malmö FN-förenings styrelse är föreningens högsta beslutande organ och fungerar som en länk mellan föreningen, dess medlemmar och allmänheten. Styrelsen ansvarar för att bedriva en aktiv verksamhet i föreningen. Styrelsen sammanträder på vårt kontor i S:t Gertrud.

 

Ordförande                 
Klaudia Zielinska

Sedan jag fick chansen att få vara med och påverka inom FN via min skola som är en FN-Skola har jag lagt ned hela min själ för det. Redan som liten flicka har jag velat göra något bra för andra, för världen. Jag var och är den som syns och hörs och de flesta i min omgivning i skolan eller på jobbet vet vem jag är trots att de inte känner mig personligen. Att stå i rampljuset har alltid varit underbart, framförallt med ett viktigt budskap liggandes i bakgrunden.
Redan i grundskolan påbörjade jag ett projekt mot sexualbrott på nätet som jag än idag utvecklar. Jag brinner för att hjälpa andra, främst barn och kvinnor eller andra utsatta grupper i samhället. Jag vill göra skillnad, jag vill att ungas röster ska höras och tror starkt på att vi tillsammans kan skapa en bättre värld för vår både oss men även vår kommande generation! Idag är jag Svenska FN-Förbundets ambassadör för globala målen. Jag brinner främst för FN:s globala mål kring mänskliga rättigheter då jag anser att människan står bakom allt både det goda samt det onda i världen.

   

Vice Ordförande                 
Alexandra Klang

Tack vare min tvärvetenskapliga bakgrund och mitt intresse och förståelse av olika kulturer tror jag att jag kan bidra med nya perspektiv och strategier. Min examen i arkeologi har inte bara lärt mig om den kulturella bakgrunden av vår civilisation, men också gett mig kunskaper i teorier inom biologi, kemi, sociologi och antropologi vilket har gett mig ett helhetsperspektiv om dagens samhälle.


Nahid Biglari/ Kassör/Ledmot     
Nahid har stor erfarenhet av arbete i civilsamhället och i politiken och brinner för demokrati och mänskliga rättigheter. Nahid är aktiv i flera föreningar och styrelser. I Malmö FN-förening har hon varit aktiv sedan år 2016.


Emmanuella Ohale/ Sekretare/Ledamot
Emmanuella brinner för hälsa, hållbarhet, politik och mänskliga rättigheter och har en tvärvetenskaplig bakgrund inom bland annat statsvetenskap och folkhälsa. Att ha en interkulturell förståelse är mycket viktigt för henne eftersom att vi lever i en allt mer globaliserad värld.

 
Jasmin Holm/ Ledamot 

Success is more permanent when you achieve it without destroying your principles.” – Walter Cronkite

Målet är att vara med och bidra till en värld där de internationella relationerna inte påverkas av ländernas gränser. Mitt bidrag är mina kunskaper inom juridik, IT, och mänskliga rättigheter.Styrelsemedlem i Malmö FN-Förbundet sedan 2022. Webdesigner, Projektledare, företagsambassadör, Coach samt rekryterare. Jag jobbat inom Migrationsverket.

 

Isak Sörling/ Suppleant

 

 
 Kutalmis Emin Kaplan/Ledamot 

Sitter i Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmös styrelsen. Går på ProCivitas Gymansium i Malmö.
Jag engagerar mig i förbundet pga två stora anledningar. Jag gillar att hjälpa människor så mycket som möjligt och skaffa erfarenhet och nätverk för mina ambitioner. Genom att engagera mig i FN, kan jag uppnå dessa mål och ha extra kul som grädde på moset!
 

   

Sofia Abatelli /Ledamot 
Jag blev medveten om många globala frågor i ung ålder. Sedan dess har jag alltid varit involverad i olika organisationer, deltagit i flera projekt och funderat på lösningar för att förbättra de situationerna. Att vara representant för ungdomsfullmäktige och arbeta med andra internationella ungdomsråd mot samma mål gör mig medveten om vilken makt vi har, inte bara som individer utan särskilt som grupp. Att ta rollen som internationell representant i Malmö FN-förening är en betydande prestation av min resa som alumn för internationell handel, eftersom jag är övertygad om att samarbete i en internationell miljö är avgörande för att växa och förbättras både lokalt och globalt.

 
 Linnéa Hallberg Danell/Ledamot 

Jag är 18 år gammal och jag är ny ledamot i Malmö FN-förening. Frågorna FN jobbar med, framförallt flickors och kvinnors rättigheter, samt hållbar utveckling är frågor som jag har brunnit för i hela mitt liv, men nu har jag för första gången tagit klivet till att aktivt arbeta med frågorna och sprida FN’s budskap. Det känns jätteroligt att få vara med
i styrelsen och jag ser fram emot att jobba för en bättre värld för alla! 
 


Mikaela Asstah/ Suppleant  

Mitt namn är Mikaela Asstah. Jag studerar för tillfället affärs juridik på Lunds universitet samt jobbar tillsammans med min man som är käk kirurg i botten och för närvarande arbetar med implantat kirurgi. Förutom rättvisa som är något jag brinner för så är även mat och hälsa ett stort intresse och jag utvecklade tidigare glutenfria produkter samt deltog tillsammans i ett EU projekt som hette ”inklusilver” där vi bland annat reste till Paris och Budapest för att tillsammans med andra länder i Europa diskutera kost för äldre och hur man kan motverka undernäring för dessa personer där en bra och näringsrik kost är av stor vikt. För mig är FN en viktig organisation eftersom dem arbetar för rättvisa och fred
i världen. Mänskliga rättigheter och ett mer jämställt samhälle är jätteviktigt för mig och jag tror att man med rätt kunskap och utbildning kan komma långt i dessa frågor.

 

 

Podden Chef/ Podcast Manager
Mojdeh Beyzavi

e-post/email : mojdeh.beyzavi@malmofn.org