Malmö FN-förening

Historia

Malmö FN-förening bildades 1955 och är en av de äldsta lokalföreningarna i Sverige. Idag har föreningen cirka 200 medlemmar och lockar både äldre och yngre, studenter och yrkesverksamma. Vi i Malmö FN-förening är också mycket stolta över vår kulturella mångfald! Här på sidan kan du läsa mer om Svenska FN-förbundets historia.

Svenska FN-förbundets historia dateras ända bak till 1929 då Svenska Föreningen för Nationernas Förbund bildades, och som senare bytte namn till Svenska föreningen för ett nytt folkens förbund. Genom en sammanslagning 1944 med organisationerna Nordiska Föreningen Mellanfolkligt Samarbete för Fred och Svenska kommittén av Världssamling för Fred, bildades Svenska FN-föreningen Mellanfolkligt Samarbete. 1946 bildades FN-förbundens Världsfederation, WFUNA och föreningen Mellanfolkligt Samarbete för fred anslöt sig till WFUNA året därpå 1947. Samma år bildades den första FN-föreningen i Sverige.

 

Svenska FN-förbundet bildas 1957

Svenska FN-föreningen Mellanfolkligt Samarbete bytte 1957 namn till Svenska FN-förbundet. I dag har Svenska FN-förbundet tusentals personer och cirka 90 riksorganisationer som medlemmar. Malmö FN-förening är en av cirka 100 lokala FN-föreningar som bedriver verksamhet över hela landet och samarbetar även internationellt med FN-förbund som finns i över 100 länder.