Malmö FN-förening

Aminas Fond

 

Till minne av Amina som tidigare engagerat sig i Malmö FN-förening hjälpte denna fond att förverkliga ungas internationella drömmar.

Fonden, som nu är nedlagd, gav stöd till utlandsstudier eller projekt inom ramen för FN:s verksamhet i syftet att fördjupa ungas kunskaper om världen. Vil vill hjärtligt tacka för detta stöd och kommer fortsätta arbeta för allas lika värde i Aminas minne.

(Photo via <a href=”https://www.goodfreephotos.com/”>Good Free Photos</a>)