Lerum FN-förening

Styrelsen

Lerums FN-förening har en styrelse som består av 6 ledamöter och 3 suppleanter..

Ledamöter


Rutger Fridholm
Kassör
F.d rektor Alléskolan, Floda
Numera kommunalråd Lerums kommun

Lisa Mohlin Sattler
Sekreterare och vice ordförande
Lärare Vårgårda gymnasium

Tomas Bylund
Ordförande
F.d. projektledare i databranschen
Numera pensionär

Gun-Britt Delsvik
Ledamot Lerums kommunfullmäktige
Ordförande PRO i Lerum

Ewy Agélii

Kerstin Sjölund

Suppleanter

Bertil Sandén

Gunilla Fridholm

Love Stjernqvist