Välkommen till Kristianstads FN-förening!

20 september kl 18.30 – Regionmuseet (Stora Torg)
Film och föreläsning: Om du kommer härifrån – från världens största flyktingläger i Kakuma, Kenya. Vi får följa tre flyktingöden i lägret och hur lägret utvecklas över tid. Ellen Jonsson som gjort fältstudier i Kakuma samtalar med oss om filmen och flyktingsituationen i världen.

11 oktober kl 18.30 – Regionmuseet (Stora Torg)
Föreläsning: Polen – ett grannland där demokratin hotas. I Polen, ett stort EU-land, hotas demokratin och de mänskliga rättigheterna av regeringspartiet Lag och Ordning. Bl a försöker man, trots stora folkliga protester, inskränka rättsväsendets och medias frihet. Om detta föreläser Mattias Nowak, universitetsadjunkt vid Europastudier i Lund som skriver sin doktorsavhandling kring den polska högerns försök att minska demokratin i landet.
Samverkan: ABF

• Tisdag 24 oktober (FN-dagen) kl 18 –Västra Vrams kyrka i, Tollarp.

Vi firar FN-dagen i Tollarp i ett samarbete mellan FN-föreningen och lokala föreningslivet. Sång av Vera Kronbäck. Flera talare.Ca kl 19,45 eftersits i Församlingshemmet. Insamling för Världens Barn.

15 november kl 1830 på Regionmuseet (Stora Torg)
Föreläsning: Gulfkrisen och situationen i Mellanöstern. Saudiarabien, Egypten med flera stater bojkottar Qatar som de anklagar för terrorism, samröre med Muslimska brödraskapet mm. Situationen i Mellanöstern med kriget i Syrien, konflikterna i Libyen och Jemen med flera länder är explosiv. Vi får en lägesrapport av sociologen Abdulhadi Khalaf från Lund, född i Bahrain och kännare av länderna i regionen.
Samverkan: ABF

• Torsdag 23 november kl 1830 på Söderportgymnasiet, Kristianstad

Föreläsning av Anders Kompass – FN-tjänstemannen som 2014 avslöjade sexuella övergrepp av FN-personal i Centralafrikanska republiken men som på grund av detta stängdes av från sitt arbete med mänskliga rättigheter. Efter en utredning friades han från anklagelsen att ha brutit mot FNs regelverk. Anders Kompass har påvisat betydelsen av att vi har visselblåsare som vågar agera!

Söndag 10 december kl 14 (MR-dagen, mänskliga rättigheter) i Östermalmskyrkans café, Lasarettsboulevarden 6, Kristianstad.
Stödgrupp informerar om läget för ensamkommande barn och unga som hotas av utvisning.
Vi firar FN-föreningen 40 år med fika och såväl återblickar som framåtblickar. Samverkan: ABF