Uttalande antaget på Svenska FN-förbundets kongress i Örebro den 17 juni 2018

Tillsammans för en global framtid utan kärnvapen

Svenska FN-förbundet anser att kärnvapen är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Sommaren 2017 röstade 122 stater, däribland Sverige för FN:s konvention om kärnvapenförbud. För att konventionen ska börja gälla behövs minst 50 staters ratificering. Sverige är och ska förbli ett land som står upp för nedrustning och mänsklig säkerhet. Svenska FN-förbundet anser att det är av avgörande vikt att Sverige tar en ledande roll och ratificerar konventionen om kärnvapenförbud. Vi uppmanar Sveriges riksdag att ta denna ödesfråga på allvar.