fbpx

Konferensen 2018

Agenda 2030 – så implementeras den i kommuner, landsting och regioner (2018)

Vid ett lunchseminarium 6 december 2018 berättade Sara Gustafsson, biträdande professor i miljöteknik vid Linköpings universitet, om sin forskning kring hur Agenda 2030 implementeras i kommuner, landsting och regioner. Hennes projekt har nyligen publicerat en översikt över de erfarenheter, möjligheter och utmaningar som finns kring Agenda 2030 idag.

Här kan du se filmer från seminariet, samt en intervju med Sara Gustavsson.

Kommunicera Agenda 2030 – Kommunikatörskonferens i Malmö, november 2018

Den 8 november samlades ett 50-tal kommunikatörer och andra tjänstepersoner för att lära sig mer, diskutera och erfarenhetsdela om hur man kommunicerar Agenda 2030.

Här finns mer att läsa om konferensen.

John Holmberg om hållbar utveckling, Agenda 2030 och förändrade arbetssätt

Hur behöver vi arbeta utifrån Agenda 2030? John Holmberg är professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Filmen visar John Holmbergs föreläsning för Malmö stads chefer i oktober 2018.