Välkommen till Kalmar/Ölands FN-förening!

Workshop: Lär dig göra en Agenda 2030 analys och målkarta med Malin Åberg Aas från Svenska FN-förbundet!

 En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Malin Åberg Aas från Svenska FN-förbundet är utbildare i Glokala Sveriges team, som är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt med syftet att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Var: Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, Kalmar

När: Tisdag 8:e oktober, kl 18.30

Arrangörer: Kalmar-Ölands FN-förening och Folkuniversitetet

Kvällen genomförs i samarbete med Svenska FN-förbundet och Folkuniversitetet

________________________________

Hjärtligt välkomna att fira FN-dagen med oss!

Stefan Einhorn föreläser i Kalmar på FN-dagen 24:e oktober

I år väljer vi i Kalmar/Ölands FN-förening att lyfta arbetet mot hatbrott på FN-dagen genom att bjuda in professorn och författaren Stefan Einhorn till en öppen föreläsning i samarbete med Kalmar kommun, Länsförsäkringar Kalmar län, Folkuniversitetet, Studieförbundet Bilda, och det folkbildningsgemensamma #ViMåstePrata initiativet, som uppmärksammar och stärker folkbildningens demokratiarbete i hela Sverige

Stefan Einhorn kommer att föreläsa utifrån sina böcker Konsten att vara snäll och Konsten att göra skillnad. Vad innebär äkta snällhet och vad är de motkrafter som kan hindra oss från att vara snälla och göra skillnad? Hur gör vi skillnad?

Stefan kommer att signera böcker efter föreläsningen.

Konferencier: Annica Triberg

PLATS: KalmarSalen, Kalmar

TID: FN-dagen 24:e oktober kl. 18.00

Vi bjuder på fika i pausen.

Kom gärna lite tidigare för bokförsäljning och utställningar av samarbetspartners och flera studieförbund i KalmarSalens foajé från kl. 17.30!

Fri entré! Boka gratis e-biljetter på:

kalmarsalen.se

Stöd gärna ett eller flera av Svenska FN-förbundets projekt:

FLICKA  SKOLMAT  MINOR

________________________________________________________________________________________________________________

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Besök Kalmar/Ölands FN-förening på Kalmarsundsveckan 2019 på Stortorget i Kalmar lördagen den 31:a augusti kl 10.00 – 15.00, där vi deltar med tema Agenda 2030.

________________________________________________________________________

Välkommen till en ”Burkina Faso-dag”

Lördagen den 10 augusti, kl. 14.30 på Ölands folkhögskola

I år är temat ”Säkerhet på gräsrotsnivå; Hur krig och konflikter formar människors vardag i Burkina Faso och Mali!”

Program:

14.30               Välkomstkaffe

15.00               Inledning av Burkina Fasos ambassadör Maria-Goretti Blandine Dicko / Agaléoué Adowa.

15.10               Sten Hagberg – professor vid Uppsala Universitet med flera forskningsprojekt i Burkina Faso och Mali – talar om ”Säkerhet på gräsrotsnivå; Hur krig och konflikter formar människors vardag i Burkina Faso och Mali!”, följt av diskussioner, deltagare är bland andra Richard Traore (ekonom och företagare i Burkina Faso och Sverige), Robert Backlund UD, Ida Konate Svensson, Erikshjälpen, Morten Ledskov, Hammershus fairtrade med flera.

17.30               ”Afrikamarknad”. Du är välkommen att sälja och/eller köpa afrikanska eller lokalproducerade saker ifrån Öland eller Kalmar.

18.00               Afrikainspirerad middag med möjlighet att presentera sig själv, sitt intresse för Burkina Faso / Afrika och eventuellt den organisation man arbetar med!

20.00               Film Kogleogoland, som handlar om medborgargarden i Burkina Faso, lika aktuell i Sverige som i Burkina Faso!

Sten Hagberg presenterar filmen och leder slutdiskussionerna.

ANMÄLAN, om man deltar i middagen (helst före 7/8). Då betalar man in 200kr/person, ange namn och märk ”Burkinadagen” till Burkinas vänner Ölandsbankkonto: 8030-973107614-7. För info, vänd er till Eva Traore Dahlberg: 076 322 5829

Dagen anordnas av: Burkinas vänner Öland/Kalmar

 i samarbete med Torslunda församling och Kalmar/Ölands FN-förening 

Dagen är till för att väcka intresse för Burkina Faso och i år även för Mali med fokus på miljö, kultur och politik. Dagen är också till för att skapa nätverk mellan alla som är intresserade av utvecklingsfrågor oavsett om man gör det som privatperson, biståndsarbetare, politiker eller företagare.

Varmt välkomna!

______________________________________________________________________________________________

Ni är hjärtligt välkomna till ”Kärnvapen, FN och Sverige. Varför ska Sverige gå med i kärnvapenförbudskonventionen?”, en föreläsning av Jens Petersson, måndagen den 6:e maj, kl 18.00, Folkuniversitetet, sal 107, Kaggensgatan 42, Kalmar.

Kalmar/Ölands FN-förening gästas den 6:e maj av Svenska FN-förbundets rådgivare i nedrustningsfrågor, Jens Petersson. Han kommer att föreläsa om FN och kärnvapenfrågan vid en föreläsning öppen för allmänheten. Jens kommer direkt till föreläsningen från förhandlingar i New York om icke-spridningsavtalet där han deltagit som folkrörelseobservatör.

Jens Petersson kommer att förklara skillnaderna mellan icke-spridningsavtalet (NPT) och det nya kärnvapenförbudsavtalet (TPNW). TPNW är en aktuell fråga i svensk debatt och Jens kommer att redovisa argument för och emot en svensk anslutning till avtalet. Svenska FN-förbundet har nyligen lämnat in sitt eget remissvar till UD i frågan och anser att Sverige ska ansluta sig till avtalet.

Vi bjuder på fika under frågestunden med Jens och skulle därför uppskatta om ni anmäler er via att skicka en e-post till: kalmarolandfnforening@yahoo.com

Väl mött!

Evenemanget genomförs med stöd från Svenska FN-förbundet och Folkuniversitetet.

Torsdagen den 28 februari 18.00-20.00 välkomnar vi dig till Trädgårdsgatan 12 i Kalmar för årsmöte för FN-föreningen Kalmar/Öland.

 
Under kvällen kommer Marie Johansson att berätta om ’Projekt 2019’ som kommer löpa under hela året med fokus på Agenda 2030, Skolmat, Kärnvapennedrustning, Minor, Urfolk och minoriteters rättigheter, Arbete mot hatbrott och rasistisk/nazistisk propaganda, Arbete med att motverka barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Projektet syftar till att stärka föreningsarbetet genom att försöka nå fler medlemmar och öka vårt samhällsengagemang.
Dagordning för årsmötet;
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsbokslut
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
12. Val av a) ordförande (ev. vartannat år), b) kassör (ev. vartannat år)
13. Val av a) övriga styrelseledamöter (ev. vartannat år), b) suppleanter
14. Val av a) revisorer (ev. vartannat år), b) revisorssuppleanter
15. Val av ett ombud och suppleant till FN-distriktets årsmöte
16. Val av ett ombud och suppleant till Svenska FN-förbundets kongress (vart tredje år)
17. Val av valberedning
18. Behandling av motioner
19. Ärenden som styrelsen senast i samband med att kallelsen utsänds förelägger årsmötet
20. Övriga ärenden som årsmötet med 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandlingVarmt välkomna!