På gång i Glokala Sverige

Kalendariet tar främst upp det som Glokala Sverige, SFN, FN, SKR och ICLD anordnar och är inte heltäckande. Tipsa oss gärna om fler händelser som är intressanta för Glokala Sveriges deltagare.  

När Vem Vad Mer information 
11-13 majMalmö stad, ICLEI         ICLEI World Congress 2021-2022     Läs mer
17-20 majWorld Academic ForumStockholm Summit: Om Globala målenLäs mer
18 majLunds universitetKunskap om klimatet – gratis onlinekurs för journalister med flera
Sista anmälningsdag 13 maj!
Läs mer
22 maj FN, SFN Biologiska mångfaldens dag Läs mer
31 majSKR och KommunfondenAgenda 2030 och de kommunala fastighetsorganisationerna        Läs mer
31 maj-1 juni SFN, ICLD och Glokala Sverige Stockholm +50 – The People´s Perspective       Läs mer
3 juniNationell Samordning Agenda2030Nollvision avfall – hur gör vi? Läs mer
5 juni FN, SFN, NaturvårdsverketVärldsmiljödagen 
Registrera din aktivitet
Läs mer
10 juniAgenda 2030 i VästForumträff: Hållbar akvakultur  Läs mer
20-21 juni SKR Mötesplats samhällsbyggande Läs mer
20-21 septemberSKR, Örebro, Region Örebro, FHMMötesplats Social hållbarhetLäs mer
22 november Glokala SverigeMötesplats Agenda 2030 Information kommer senare.