Välkommen till Jönköpings FN-förening!

Samarbeten

Dag Hammarskjöldstiftelsen

Vår förening brukar delta vid stiftelsens årsmöte samt vid planeringen utav deras verksamhet då vi har en styrelsemedlem i stiftelsens arbetsutskott. FN-föreningen i Jönköping och stiftelsen arrangerar bland annat FN-dagen den 24 oktober tillsammans. I arbetsutskottet sitter Anita som ordinarie.