Erika, internationell praktikant på FN-förbundet i Armenien 2019

Intervju med Erika Olsson

Erika var praktikant på det internationella praktikantprogrammet i Armenien 2019.

Efter sin examen i Globala studier ville Erika, 25 år från Stockholm, testa på att arbeta internationellt. En utlandspraktik inom Svenska FN-förbundet var en perfekt match för Erika som länge varit intresserad av FN-frågor. Praktiken tog henne till FN-förbundet i Armenien där hon träffade engagerade ungdomar som arbetar aktivt för ett hållbart- och demokratiskt samhälle.

– Jag önskar att alla fick denna möjlighet för den överträffade alla mina förväntningar, säger Erika.

Varför sökte du praktik?
Jag hade precis tagit min kandidatexamen i globala studier och internationellt arbete och jag ville komma ut och arbeta på fältet med dessa frågor. Praktiken låg perfekt i tiden och jag såg det som ett intressant partnerskap som både var meriterande och kunde ge mig den erfarenhet som jag var ute efter.

Varför sökte du till Armenien?
När jag sökte praktik på Svenska FN-förbundet var två fokusområden utannonserade, dels att arbeta med freds- och demokratiseringsprocess, dels att arbeta med Agenda 2030. Jag ville göra en praktik där jag fick lära mig något nytt. Jag hade skrivit min c-uppsats om Agenda 2030 och mina kunskaper om Armenien var dåliga, därför föll det sig naturligt för mig att söka praktik i Armenien och arbeta med freds- och demokratiseringsprocesser.

Vad har du fått göra?
Jag har hela tiden haft ett nära samarbete med ungdomar och deltagit i flera föreläsningar för ungdomar om FN, demokrati och Agenda 2030. Praktiken var till största delen förlagd i Armeniens huvudstad Jerevan men vi åkte även runt i Armenien och träffade ungdomsgrupper som arbetar med lokala utvecklings- och demokratiseringsprocesser i sina byar, vilket var otroligt inspirerande.

Vad har du lärt dig?
Hur viktigt det faktiskt är att engagera sig! Armenien har inte samma historia av folkrörelse och ideellt engagemang som här i Sverige. Armenien har varit väldigt toppstyrt och centraliserat och det är stora skillnader i levnadsstandard och möjlighet till utbildning beroende på var i landet man är född. Därför var det väldigt inspirerande att träffa ungdomsgrupper som var så engagerade i ideellt arbete. Jag arbetade till exempel med en ungdomsgrupp som genomförde workshops med andra ungdomar från deras by, de sökte projektbidrag och hann på bara några månader etablera en NGO, Non-Governmental Organisation. FN-förbundets bidrag i det arbetet var stödet att våga genomföra idéerna och det var häftigt att se hur något sådant kan utveckla ett helt land.

Har du något råd till framtida praktikanter?
Sök! Praktiken överträffade alla mina förväntningar. En sak jag insåg tidigt var vikten av att använda sina intressen och de kontakter man knyter under konferenser och möten. Jag deltog till exempel i ett luciatåg på FN- och EU-kansliet i Armenien och det uppstod hela tiden situationer jag inte var beredd på, så mitt råd är att ta vara på varje möjlighet som ges för det har varit otroligt kul och lärorikt.