Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Verksamhet

Här hittar du information om vår verksamhet och hur vår förening är organiserad.

Här kan du till exempel läsa om:

  • Våra sju sektioner: Ungdomssektionen, MR-gruppen,  Miljögruppen,  Genusgruppen, Skolinformatörsgruppen,  Insamlingsgruppen och Fred- och säkerhetsgruppen
  • Vilka som sitter i vår styrelse
  • Våra eldsjälar
  • Protokoll från tidigare möten
  • Information om vårt stipendium
  • Svenska FN-förbundets kurser
  • Arkiv med texter och bilder om tidigare verksamhet