Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Göteborgs FN-förenings stipendium för en bättre värld

Göteborgs FN-förening instiftar ett årligt stipendium på upp till 25.000 kronor till förmån för en bättre värld – en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

*** Läs om 2014 års stipendiat här. ***

Stipendiets syfte är att främja projekt, internationellt utbyte eller studier kring de tre ”pelare”, på vilka FN:s verksamhet vilar, eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

  • Fred, säkerhet och nedrustning
  • Utveckling och fattigdomsbekämpning
  • Mänskliga rättigheter och demokrati

Vem kan ansöka och vad kan man ansöka för?

Göteborgs FN-förening tar emot ansökningar från medlemmar i föreningen.
Ditt projekt ska stämma överens med något av stipendiets tre syften samt uppfylla de allmänna kriterierna.

Stipendiet ges inte retroaktivt eller till redan påbörjade projekt.

Allmänna kriterier

Stipendiet är till för att stödja och uppmuntra Göteborgs FN-förenings medlemmars engagemang och ambitioner till förmån för en bättre värld.

Projekten ska vara välplanerade. Det innebär att din ansökan ska innehålla
1. en utförlig arbetsplan och budget
2. en tydlig idé om vad du vill uppnå med projektet
3. samt gärna en utvecklad tanke om hur erfarenheterna av projektet kan sprida sig vidare.

Stipendiet är på maximalt 25.000 kronor årligen och kan fördelas på ett eller flera projekt.

Ansökan görs via denna blankett

Din ansökan får vara på maximalt två A4-sidor och skall skickas till föreningens e-postadress (info@fngbg.se). Stipendiaten/stipendiaterna tillkännages på föreningens årsmöte i början av varje nytt år.

Beslut om stipendier fattas av de personer styrelsen i Göteborgs FN-förening därtill utsett.

Göteborg 2015-11-09

Annelie Börjesson
Ordförande Göteborgs FN-förening