Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen är föreningens forum för medlemmar upp till 26 år. Förutom de aktiviteter moderföreningen anordnar finns det en hel del evenemang och aktiviteter som ungdomssektionen håller i. Vidare finns det kurser m.m. för ungdomar som är i Svenska FN-förbundets regi – dessa kan du också vara med på. Ju fler vi är desto roligare blir det! Ungdomssektionen förmedlar info när något är på gång genom mailutskick samt via facebook-sidan. För mer information eller anmälan av intresse för sektionens aktiviteter nedan, varmt välkommen att höra av dig!

Kontakt

E-post: ungfngbg@gmail.com

Följ oss och vårt arbete