Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen är föreningens forum för medlemmar upp till 26 år. Förutom de aktiviteter moderföreningen anordnar finns det en hel del evenemang och aktiviteter som ungdomssektionen håller i.

Ungdomssektionen består av en styrelse som röstas fram och som drivs av unga. Ungdomssektionen fungerar som en plattform för ungt engagemang och bedriver olika typer av projekt, anordnar föreläsningar, tema-kvällar och mycket annat. Ungdomssektionen röstar varje hösttermin fram en ny styrelse under en årsträff. Kallelse och information till ungdomssektionens årsträff ges ut via mail och sociala medier.

För mer information eller anmälan av intresse för sektionens aktiviteter finns kontakt information nedan, varmt välkommen att höra av dig!

Kontakt

E-post: fngbgung@gmail.com

Följ oss och vårt arbete