Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Svenska FN-förbundets kurser

Svenska FN-förbundet, som alla Sveriges FN föreningar är en del utav, anordnar årligen en rad kurser. De kallas ”FN-ABC” och är kurser i tre olika nivåer (A, B och C) som på olika sätt berör FN:s organisation och arbete, FN:s historia och utveckling, FN-organens funktion och operativa arbete, medlemsstaters inflytande och medverkan, Millenniemålen som styrdokument för FN:s arbete samt diskussioner om kraven på framtidens FN.

A-kursen är en baskurs som berör flera av delarna ovan på ett övergripande plan.

B-kursen erbjuds i tre olika varianter som behandlar några av FN:s huvudsakliga verksamhetsområden och utmaningar för framtiden. Du kan välja att gå
en eller flera av B-kurserna.

C-kursen genomförs i Genève och/eller New York och innehåller diskussion och studiebesök på ett antal FN-organ.

Är du intresserad av att gå en A- eller B-kurs (utannonseras här) – hör av dig till oss så ska vi undersöka möjligheterna till att få bidrag.