Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Skolinformatörsgruppen

Detta är gruppen för dig som vill informera om FN och vår verksamhet. Ibland får föreningen förfrågningar på mer specifika teman som till exempel barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Vi försöker tillgodose dessa önskningar så gott vi förmår och hoppas på förstärkning från intresserade medlemmar under verksamhetsåret! Det är främst skolor som står i fokus för informationen, men även företag och andra aktörer kommer i fråga lite då och då. Välkommen!

Gruppen är för tillfället vilande

Kontakt

Edit Forsberg
E-post: mr.fngbg@gmail.com