Svenska FN-förbundet – En bättre värld

Vill du veta vad vi gjort?

Här hittar du protokoll från möten vi haft, och verksamhetsberättelser från tidigare år.

Läs vår verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012

Läs våra årsmötesprotokoll:
Protokoll Årsmote 2013
Protokoll Årsmote 2012