Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Margot Wallström höll föredrag på MR-dagen

Med anledning av MR-dagen bjöd Göteborgs FN-förening in sina medlemmar och allmänheten till en föreläsning av Margot Wallström. Titeln på föredraget var ”En annan sorts krig” och Margot talade bland annat om sina erfarenheter som FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och konflikter.

Det var en mycket gripande och intressant föreläsning där de ca 90 åhörarna även fick tillfälle att ställa frågor. Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret haft kampanjen ”Flicka” som huvudprojekt och dagens evenemang var en del i detta. Åhörarna och förbipasserande studenter kunde även beskåda Flicka-utställningen som fanns på plats utanför hörsalen på Handelshögskolan. Dagens andra höjdpunkt var att ordförande Annelie Börjesson med glädje utlyste ”Göteborgs FN-förenings stipendium för en bättre värld” på upp till 25,000 kr som föreningens medlemmar är välkomna att söka. En mycket lyckad dag som ingav hopp för framtiden!

Margot Wallström föreläser om kvinnors utsatthet

Föreningens ordförande Annelie Börjesson överlämnar en tackgåva till Margot Wallström

Margot Wallström med styrelserepresentanter från Göteborgs FN-förening. Från vänster: Birgitta Friberg, Peter Walentin, Christine Hollner, Kristina Waidringer, Margot Wallström, Annelie Börjesson, Janna Klein och Daniel Burgos Nyström