Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Inspirationskväll; Idéburna föreningar – igår, idag och imorgon

Den 24 april arrangerade Föreningen Norden, Göteborgs FN-förening och SPES ett seminarium i Norges Hus. Ämnet för aftonen var som följer:

Under flera år har idéburna föreningar sett sina medlemstal minska drastiskt. Vilka trender och företeelser i samhället beror detta på? Kan idéburna föreningar gå mot en ny vår och få ett uppsving? Men vilka förutsättningar behövs och vilka är möjligheterna? I detta kvällsseminarium ges bakgrund, samhällstrender, tips och idéer om hur man som idéburen förening kan arbeta med medlems- och verksamhetsutveckling. Kvällen avslutas med en paneldebatt där det diskuteras goda exempel och möjliga framgångsmetoder.

Medverkande var:

 • Anna Johansson (s), Göteborgs Stad, Bitr. kommunalråd och ordförande för Idrotts- och föreningsnämnden.
 • Bo Andersson, Generalsekreterare Föreningen Norden Sverige
 • Annelie Börjesson, Ordförande Göteborgs FN-förening
 • Charlotte Jensen, SPES (Riksförbundet för Suicid Prevetion och Efterlevnads Stöd)
 • Carsten Jensen , Föreningen Norden i Göteborg

Programmet såg ut som följer:

 • 18.00 Välkomna Lisbeth Grönfeldt Bergman, ordf Föreningen Norden Göteborg
 • 18.05 Bo Andersson, även fd generalsekreterare för Korpen – ”Förutsättningar för framgång och framtida möjligheter för idéburna föreningar”
 • 18.35 Anna Johansson (s), berättar om kommunens erfarenheter och trender av idéburna organisationer och kommunens möjlighet till stöd i förenings-/medlemsutveckling i Göteborg.
 • 19.05 Kaffepaus
 • 19.15 Paneldiskussion kring medlemsutveckling i idéburna organisationer. I panelen: Göteborgs FN-förening, SPES Västra Krets, Föreningen Norden och föredragshållare. Moderator: Carsten Jensen
 • 20.00 Slut

Evenemanget blev välbesökt med ett femtiotal åhörare och en insamling till förmån för Nyatotoprojektet inbringade ca 800kr. Ett stort tack till alla som er som kom och till alla som på något sätt var delaktiga!

Christine Hollner och Linn Snarset vid informationsborden; ett om Göteborgs FN-förening och ett om Göteborgs- och Bohus distrikts jordbruksprojekt i Nyatoto, Kenya.

Dags för fika.

Kvällens panel: Anna Johansson (s) Göteborgs Stad, bitr. kommunalråd och ordförande för idrotts- och föreningsnämnden), Bo Andersson (generalsekreterare Föreningen Norden), Annelie Börjesson (ordförande Göteborgs FN-förening), Charlotte Jensen (Riksförbundet för suicid prevention och efterlevands stöd), och Carsten Jensen (Föreningen Norden i Göteborg).

Bo, Annelie och Charlotte

Bo och Annelie