Välkommen till Göteborgs FN-förening!

Insamlingsgruppen

Göteborgs FN-förening driver en arbetsgrupp för insamling av pengar till FN:s katastrofarbete, FN-förbundets projekt samt lokala föreningsprojekt. Syftet med gruppen är att snabbt och effektivt kunna samla in pengar i nödsituationer samtidigt som Göteborgs FN-förening visar sin närvaro och sprider information till allmänheten. Som volontär i insamlingsgruppen krävs ingen förkunskap och du blir automatiskt tillfrågad att delta vid insamlingsarrangemang. Hjälp oss att hjälpa!

Kontakt

Edit Forsberg
E-post: mr.fngbg@gmail.com