Välkommen till Göteborgs FN-förening!

65 år med Sveriges äldsta FN-förening 1947-2012

Det var en högtidlig novemberkväll 1947 i Göteborg…

”Skall Förenta Nationerna lyckas med sin uppgift är det nödvändigt att det inte enbart förblir en regeringarnas sammanslutning utan göres till ett folkens för-bund. Alla äro medvetna om krigets olyckor, men det är märkvärdigt hur svårt människorna har att omsätta detta vetande i handling. Genom FN-föreningen skall man söka sprida kunskap och vilja till ett fredligt samarbete, och jag hoppas att den förening som här skall bildas i kväll skall få en lycklig verkan för hela vårt samhälle.”

Med dessa ord öppnade landshövding Malte Jacobsson den 19 november 1947 de första förhandlingarna i Västsvenska FN-föreningens historia, och därmed också för den första, och därmed äldsta, FN-föreningen i Sverige.

Hur gick det sedan? Jo, i år 2012, fyller föreningen 65 år! Tack vare starkt engagemang och drivkraft hos föreningens medlemmar har åren varit mycket aktiva och innehållsrika, och så är tanken att det skall fortsätta! På följande sidor kan du följa den sammanställning som jag gjort över vår förenings historia och arbete genom åren.

Välkommen, läs och låt dig inspireras!

Carin Carlson, ordförande 1991 – 2001

Ladda ner den fullständiga texten om föreningens historik.

En hälsning från Jan Eliasson
En hälsning från Bonian Golmohammadi