fbpx

Glokala Sveriges Forum

Glokala Sveriges Forum är en digital plattform och en samverkansyta där deltagare har möjlighet att interagera med varandra, och systematiskt utbyta kunskaper och dela erfarenheter. Glokala Sveriges Forum är även platsen att bidra med engagemang och inspiration för hållbarhetsarbetet och tipsa om aktiviteter kopplade till din kommuns eller regions arbete med Agenda 2030 och Globala målen.

Glokala Sveriges Forum är ett användbart verktyg för kommunikation och samverkan mellan kommuner och regioner i Sverige för det fortsatta Agenda 2030 arbetet. Flera av Glokala Sveriges nära samverkansparter ingår också i Forum som följare och har möjlighet att ta del av innehållet för att kunna bidra till ett effektivt hållbarhetsarbete.