fbpx

Program Mötesplats Agenda 2030: Konferens 2022

Till detta tillkommer bland annat flera stunder av gemensamt nätverkande där deltagarna möts en och en under korta videosamtal samt mentifrågor och förhoppningsvis ett stort engagemang i konferenschatten som modereras hela dagen av Glokala Sverige.

Tillsammans med er skapar vi en interaktiv konferens!
Ni är välkomna att anmäla alla berörda i er organisation, så väl tjänstepersoner som förtroendevalda. Om ni föredrar att ta del av konferensen tillsammans i grupp vill vi ändå att var och en anmäler sig enskilt. För att få ut maximalt av de interaktiva inslagen med nätverkande, chatt och menti är det välkommet att ni är uppkopplade på egna datorer.

Programmet uppdateras löpande.

08.30-09.00 Möjlighet att checka in i Hopin
09.00 Välkomna till Mötesplats Agenda 2030
09.10 Palle Lundberg, VD, SKR Framsteg och framgångar för Agenda 2030 arbetet på lokal och regional nivå
09.20 Åsa Ström Hildestrand, projektledare Nordregio Nordisk utblick: inspirerande exempel på Agenda 2030-arbete i våra grannländer.
09.35 Jan Pettersson, professor institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet och Co Chair SDSN Northern Europe Hur går arbetet med de Globala målen?
10.00 Joanna Hansson, strateg, Region Norrbotten, och Paulina Henriksson, handläggare, Länsstyrelsen i Norrbotten När Norrbotten började bygga pyramider
10.15 Paus
10.35 Networking videochatta med slumpvis utvalda konferensdeltagare
10.55 SKR, Birgitta Andersson, handläggare Jämställdhet, Modellkoncept för jämställdhet
11.05 Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030 Vad behöver Sverige göra nu för att få framgång i arbetet med Agenda 2030?  
11.30 Megha Huber miljöstrategisk chef och Carl Henricsson miljöplanerare, Järfälla kommun Järfälla kommuns arbete med klimatanpassning
11.40 Marie Nybäck, nutritionist, Region Örebro län Mat och måltider som gör skillnad Programpunkt struken p.g.a sjukdom.
11.50 Networking videochatta med slumpvis utvalda konferensdeltagare
12.00-13.00 Lunch med möjlighet att luncha digitalt tillsammans med andra deltagare
13.05 Cecilia Tengroth, GS, Svenska FN-förbundet, och Johan Lilja, GS, ICLD Världsläget och varför Agenda 2030 fortfarande är vår överlevnadsstrategi
13.20 Eva Flemming, enhetschef Arbetsliv och etablering, Region Gotland, och Felicia Wede, programansvarig, ICLD Partnerskap för en jämställd och hållbar framtid: Region Gotlands samarbete med Kibaha i Tanzania
13.40 Linnea van Wegenen, chef strategisk och hållbar utveckling, Ljusdals kommun Agenda 2030 Hur vi som kommun planerar utifrån Globala målen
13.50 Sara Brorström, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan Göteborgs universitet Hur hållbarhet blir praktik – om kommuners organisering i hållbarhetsarbetet
14.05 Expo, parallella ”utställningsrum” med filmer och liveframträdande
Strängnäs Film: Inflytande i Strängnäs kommun
Tierp Film: Kommunen som låter Agenda 2030 styra
Sävsjö Live: Expertgrupper & ett hållbart samhälle
14.30 Paus
14.45 Anna Svedlund, strateg för Hållbar regional utvecklig, Region Sörmland, och Sofia Westerlund, marknadskommunikatör, Region Sörmland Storytelling för hållbarhet, hur då? Lärdomar och inspiration från Sörmland
15.00 Charlotta Jeppson, FN-skola, Svenska FN-förbundet Världskoll i skolan – ett pilotprojekt
15.15 Networking; videochatta med slumpvis utvalda konferensdeltagare
15.25 Baharan Raoufi-Kvist, utredare och Martin Berry, bitr kommundirektör, Vadstena kommun Att berätta om ett träd, och förmedla en skog
15.35 Keli Yen, Gävle Gävle kommuns deltagande i Global Goals for Cities-projektet
15.45 Avslutning
16.00 Konferensen avslutas