Möten och seminarier om Glokala Sverige

Röster från Mötesplats Agenda 2030 – se filmerna

Den 25 september samlades projektets deltagare för en spännande heldag tillsammans på Norra Latin i Stockholm. Efteråt intervjuade vi några av de kommuner och regioner som berättade om sitt Agenda 2030-arbete på konferensen.

Region Sörmland

Helsingborgs stad

Region Östergötland

Region Kalmar

Malmö stad

Finspångs kommun

Ale kommun

Agenda 2030 – så implementeras den i kommuner, landsting och regioner

Vid ett lunchseminarium 6 december 2018 berättade Sara Gustafsson, biträdande professor i miljöteknik vid Linköpings universitet, om sin forskning kring hur Agenda 2030 implementeras i kommuner, landsting och regioner. Hennes projekt har nyligen publicerat en översikt över de erfarenheter, möjligheter och utmaningar som finns kring Agenda 2030 idag.

Här kan du se filmen från seminariet, samt en intervju med Sara Gustavsson.

Efter den presenteras fem av våra pilotdeltagares arbete (Växjö, Luleå, Malmö, Sörmland och Gislaved).

Kommunicera Agenda 2030 – Konferens i Malmö i november 2018

Den 8 november samlades ett 50-tal kommunikatörer och andra tjänstepersoner för att lära sig mer, diskutera och erfarenhetsdela om hur man kommunicerar Agenda 2030.

Här finns mer att läsa om konferensen.

John Holmberg om hållbar utveckling, Agenda 2030 och förändrade arbetssätt

Hur behöver vi arbeta utifrån Agenda 2030? John Holmberg är professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Filmen visar John Holmbergs föreläsning för Malmö stads chefer i oktober 2018.

Uppföljning av Agenda 2030 – Frukostseminarium september 2018

Den 25 september höll Glokala Sverige ett frukostseminarium på SKL i Stockholm om uppföljning och mätning av arbetet med de globala målen och Agenda 2030. Vi spelade in när Sara Frankl från SCB (Statistiska Centralbyrån) och Maria Price från RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) talade under seminariet.

Här är Sara Frankls presentation.
Här är Maria Prices presentation.

Här kan du se filmerna.

Intervjuer om arbetet med Agenda 2030

Intervjuer med Maria Price, RKA, och Sara Frankl, SCB, om deras arbete med Agenda 2030.