Möten och seminarier om Glokala Sverige

Mötesplats Agenda 2030 för andra andra gången, 24 september 2020 – här är filmerna!

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet:

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister och vice stadsminister:

Gabriel Wikström, regeringens nationella samordnare för Agenda 2030:

Frida Nilsson, KSO och Yvonne Träff, miljöstrateg; Så jobbar vi i Lidköpings kommun:

Sophie Andersson, hållbarhetschef och Elin Dalman, hållbarhetsstrateg; Så jobbar vi i Region Västmanland:

Chefsekonom Annika Wallenskog, SKR:

Professor Johan Rockström, professor i miljövetenskap och direktör vid klimatinstitutet i Potsdam:

Johan Lilja, generalsekreterare, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati:

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida:

Panelsamtal: Bäst i världen eller bäst för världen?

Paul Svensson, kock, krögare och goodwillambassadör för Svenska FN-förbundet:

Och här hittar du konferenswebbplatsen Mötesplats Agenda 2030.

Filmer från Mötesplats Agenda 2030 år 2019

Den 25 september 2019 samlades Glokala Sveriges deltagare för första gången en heldag tillsammans på Norra Latin i Stockholm. Efteråt intervjuade vi några av de kommuner och regioner som berättade om sitt Agenda 2030-arbete på konferensen.

Se filmerna och läs kommentarerna här.

Agenda 2030 – så implementeras den i kommuner, landsting och regioner (2018)

Vid ett lunchseminarium 6 december 2018 berättade Sara Gustafsson, biträdande professor i miljöteknik vid Linköpings universitet, om sin forskning kring hur Agenda 2030 implementeras i kommuner, landsting och regioner. Hennes projekt har nyligen publicerat en översikt över de erfarenheter, möjligheter och utmaningar som finns kring Agenda 2030 idag.

Här kan du se filmer från seminariet, samt en intervju med Sara Gustavsson.

Kommunicera Agenda 2030 – Kommunikatörskonferens i Malmö, november 2018

Den 8 november samlades ett 50-tal kommunikatörer och andra tjänstepersoner för att lära sig mer, diskutera och erfarenhetsdela om hur man kommunicerar Agenda 2030.

Här finns mer att läsa om konferensen.

John Holmberg om hållbar utveckling, Agenda 2030 och förändrade arbetssätt

Hur behöver vi arbeta utifrån Agenda 2030? John Holmberg är professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Filmen visar John Holmbergs föreläsning för Malmö stads chefer i oktober 2018.

Uppföljning av Agenda 2030 – Frukostseminarium september 2018

Den 25 september höll Glokala Sverige ett frukostseminarium på SKL i Stockholm om uppföljning och mätning av arbetet med de globala målen och Agenda 2030. Vi spelade in när Sara Frankl från SCB (Statistiska Centralbyrån) och Maria Price från RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) talade under seminariet.

Här är Sara Frankls presentation.
Här är Maria Prices presentation.

Här kan du se filmerna.

Intervjuer om arbetet med Agenda 2030

Intervjuer med Maria Price, RKA, och Sara Frankl, SCB, om deras arbete med Agenda 2030.