Utbildning

Verktyg för dialog

Rösta, tävla, tyck, presentera…

Det finns flera verktyg för interaktion i möten och utbildningar, antingen man möts digitalt eller träffas på riktigt. Menti och Kahoot är två exempel på lättanvända hjälpmedel med många möjligheter för omröstning, tävlingar och quiz, grupparbeten, presentationer mm. Båda erbjuder prova på-versioner gratis.

Medborgardialog

Det finns mycket material om medborgardialog och delaktighet på SKR:s webbplats, allt från instruktioner om hur man sätter igång till hundratals exempel på hur andra gjort, i Sverige såväl som internationellt.

Filmer

Glokala Sveriges inspirationsfilm passar bra till utbildningar, events, utställningar mm både inom din organisation och i extern kommunikation.
Det finns en längre och en kortare version.

Fler filmer från Glokala Sverige

bland annat från seminarier, hittar du här.

Fler filmer om Globala målen

Läs mer här.