fbpx

Ställ om och växla upp med Världens agenda – vår agenda!

Världens agenda – vår agenda! är ett kunskaps- och metodstöd för att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen, lokalt som globalt, integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning och ledning och utveckla samverkan med medborgare och olika samhällsaktörer.

I våra kontakter med er i Glokala Sverige möter vi allt oftare frågan HUR? Hur sätter vi igång, hur tar vi nästa steg, hur gör andra…? Med Världens agenda – Vår agenda! vill vi bidra till att stödja kommuner och regioner i era ambitioner att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen, såväl lokalt som globalt.

Kunskaps- och metodstödet har tagits fram av Frykman Kunskap & Analys på uppdrag av Glokala Sverige, och i samarbete med flera av våra kommuner och regioner. Stort tack till alla som bidragit!

Här kan du hämta och skriva ut

Materialet (skriften och arbetsbladet)
Stöd till introduktion och presentation