Kommunicera Agenda 2030

Hur ska vi berätta om Agenda 2030? Hur får vi fler att förstå vad de globala målen handlar om och hur inspirerar vi dem att bidra själva till att uppnå dem?

Glokala Sveriges 96 deltagande kommuner och regioner gör mycket för att öka kännedom och engagemang för Agenda 2030. Också hos andra organisationer, företag och enskilda finns inspiration till aktiviteter och kommunikationsinsatser.

Ge oss dina tips

Här ska vi samla tips om aktiviteter, andras erfarenheter, verktyg och metoder, materialtips, planeringsstöd och bra länkar. Ju mer vi får från er, desto mer kan vi dela och sprida.

Skicka dina tips, idéer, frågor och önskemål till glokalasverige@fn.se