Inspelade webbinarier och seminarier

5 april 2022: Planera, analysera och implementera

Vid webbinariet presenterades SiS-standarden för Agenda 2030, kunskaps- och metodstödet Världens Agenda – vår agenda! samt SDG Synergies. Vi pratade med Hallstahammar, Åtvidaberg, Tierp och Falkenberg om deras pågående arbete med hållbarhetsplanering och genomförande. Tack alla som deltog! Här kan du se webbinariet.

5 april 2022: Kommunikation, engagemang och viktiga dagar

5 april 2022 höll vi ett webbinarium om Kommunikation, engagemang och viktiga dagar.
Du som inte kunde delta, ladda ner inspelningen här.

13 september 2021: Utredningssekreterare Hanna Zetterberg om mål 12

Hör utredningssekreterare Hanna Zetterberg prata om mål 12 – hållbar konsumtion och produktion.

25 september 2018: om uppföljning och mätning av arbetet

Den 25 september 2018 höll Glokala Sverige ett frukostseminarium på SKL i Stockholm om uppföljning och mätning av arbetet med de globala målen och Agenda 2030. Vi spelade in när Sara Frankl från SCB (Statistiska Centralbyrån) och Maria Price från RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) talade under seminariet.

16 oktober 2018: Intervjuer om arbetet med Agenda 2030

Intervjuer med Maria Price, RKA, och Sara Frankl, SCB, om deras arbete med Agenda 2030.

Mötesplats Agenda 2030: 2020

Läs mer

Mötesplats Agenda 2030: 2019

Läs mer

Konferensen 2018

Läs mer