Verktyg för dialog

Medborgardialog

Det finns mycket material om medborgardialog och delaktighet på SKR:s webbplats, allt från instruktioner om hur man sätter igång till hundratals exempel på hur andra gjort, i Sverige såväl som internationellt.

Rösta, tävla, tyck, presentera…

Det finns flera verktyg för interaktion i möten och utbildningar, antingen man möts digitalt eller träffas på riktigt. Menti och Kahoot är två exempel på lättanvända hjälpmedel med många möjligheter för omröstning, tävlingar och quiz, grupparbeten, presentationer mm. Båda erbjuder prova på-versioner gratis.

Hur går det för Globala målen? Testa Målkompassen!

Nu finns ett nytt spel och verktyg för att öka kunskaperna om Globala målen. Syftet med Målkompassen är att tillgängliggöra den statistik som FN årligen tar fram för Globala målen och öka kunskapsnivån om det globala arbetet för hållbar utveckling. Spelet är framtaget av UNDP Sverige med stöd av Sida. Prova Målkompassen här.

Lika Unika Akademi – proffs på tillgänglighetsfrågor:

Lika Unika Akademi ger kunskap med ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv på Globala målen för en för hållbar utveckling och Agenda 2030. Med Lika Unika får din organisation mer kraft och kompetens i arbetet för att bidra till att uppnå Globala målen i Sverige. Här hittar du Lika Unikas filmer och utbildningserbjudanden.

Hur går det för Sverige?

Nu blir det enklare att se hur väl Sverige lever upp till målen i FN:s Agenda 2030. Här kan du läsa rapporten på Statistiska centralbyråns webbplats