fbpx

fyra kvinnor tittar ut ur globala målen-hjulet

Kommunicera Agenda 2030

Glokala Sveriges kommunikationskonferens i Malmö 8 november 2018

Hur ska vi kommunicera och utbildas om Agenda 2030 internt och externt i kommuner, landsting och regioner? 8 november samlades ett 50-tal kommunikatörer och andra tjänstepersoner från våra pilotdeltagare i Malmö för föreläsningar, verktyg, metoder och erfarenhetsutbyte.

Tack alla!

Ett av målen för projektet Globala Sverige är att underlätta nätverkande och erfarenhetsdelning mellan deltagarna och med andra intresserade av hållbarhetsarbete. Ett stort tack till alla deltagare i konferensen för allt ni bidrog med.

Och nu…?

Har ni tankar om fortsatt kommunikationsarbete kring förverkligandet av Agenda 2030? idéer om hur vi från projektet kan stötta? Vad ska vi erbjuda er i fortsättningen: material, träffar, teoristöd, praktiskt stöd?
Vad vill ni själva bidra med och dela med andra?

Skriv eller ring till Kerstin Söderström, 070-888 2032

Dokumentation och mer att läsa

Tips och råd som deltagarna bidrog med under dagen (Menti-bilder)

Tips och idéer (1)
Tips och idéer (2)
Tips och idéer (3)

Föreläsningar med kompletterande anteckningar

Gunilla Jarlbro: Kommunikationsstrategi
Gunilla Jarlbro – kompletterande anteckningar

Malin Persson: Presentationsteknik
Malin Persson – kompletterande anteckningar