fbpx

Vad ingår som FN-skola?

I grundpaketet, som kostar 55 000 kr per år (moms utgår ej), ingår följande:

Certifikat och startpaket

FN-skolor får ett inramat certifikat, fri tillgång till en unik logotyp samt ett startpaket med profilprodukter.

Personlig kontakt

Som certifierad skola har ni en kontaktperson på FN-förbundet som tillsammans med er planerar ert läsår som FN-skola och som finns tillhands för att svara på frågor, ge lektionstips eller ge stöd inför ert FN-rollspel.

Projektmöte

Varje år får varje FN-skola besök av sin kontaktperson för ett projektmöte, där vi går igenom läsåret som har gått, nyheter för det kommande läsåret och planerar kommande aktiviteter. Då kan vi även träffa engagerade elever från FN-elevföreningen och övrig personal och berätta om vad det innebär att vara en FN-skola.

Lärar- och informationsmaterial

Under höstterminen får varje FN-skola ett materialpaket med exempelvis böcker, studiematerial, lärarhandledningar och filmer. Dessutom får ni tillgång till en resurssida på vår hemsida.

Kurser i FN-kunskap

Varje FN-skola erbjuds årligen fem platser på FN-förbundets A- och B-kurser i FN-kunskap. Kurserna är heldagsutbildningar om FN:s historia, verksamhet i fält, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet samt utvecklingsfrågor.

Skoltips

Vid sex tillfällen per år får FN-skolor e-brevet Skoltips som innehåller tips på lektionsaktiviteter, nytt material och tävlingar.

Aktuellt i FN

Fyra gånger per år får FN-skolor via e-post en sammanfattning av senaste nytt från FN och globala händelser som påverkar organisationen.

Temadagar

Som FN-skola får man konkreta uppslag på workshops och aktiviteter för temadagar med global inriktning.

Kick-off för FN-elevförening

Som FN-skola får ni årligen skicka elever till en heldagskick-off där de får stöd och inspiraton för att arbeta med globala frågor på skolan. Under dagen träffar de både handläggare från FN-förbundet, men även engagerade elever från andra FN-skolor så att de kan utbyta erfarenheter.

Stöd till skolbiblioteket

FN-skolans bibliotekarier erbjuds handledning i FN:s databaser i form av nyhetsbrev, fortbildning eller studiebesök.

Prenumeration på Världshorisont

FN-skolor får fyra gånger per år 10 ex av tidskriften Världshorisont. Tidningen är upplagd efter teman som passar att använda i undervisning. I samband med utskicket skickas även separata faktablad om olika FN-frågor med.

Förslag på gymnasiearbeten

FN-förbundets skolhandläggare skickar i början av vårterminen ut konkreta förslag på gymnasiearbeten för de elever som vill fokusera på globala frågor.

Stöd till elevföreningar

Elever som väljer att bilda en FN-elevförening på skolan får stöd, bland annat i form av en handbok, tips på aktiviteter samt regelbundna nyhetsbrev. FN-elevföreningen kan även söka bidrag för att genomföra projekt på skolan och får regelbundet stöd från en kontaktperson på FN-förbundet.

Aktion FN

En gång per läsår kan FN-skolor delta i en gemensam insamlings- och informationsaktion för FN:s humanitära arbete tillsammans med skolor över hela landet. Det bästa bidraget vinner ett pris.

Inbjudan till tävlingar och evenemang

FN-skolor är självklara gäster på FN-förbundets arrangemang. I vårt uppdrag att utbilda och engagera om FN ingår att anordna tävlingar, föreläsningar och debatter i aktuella frågor.

Två fria tillval

I grundpaketet ingår varje år två tillval. Här kan FN-skolor utveckla sin globala profil efter egna behov och önskemål. Se de aktuella tillvalen här

Bli FN-skola

Ansök om att bli certifierad FN-skola

Bli FN-skola >