fbpx

Vad gör en FN-skola?

Det finns 37 FN-skolor runt om i Sverige. Här finns en karta över alla FN-skolor och när de blev certifierade. Om du vill komma i kontakt med någon skola kan du kontakta avdelningschef Helen Huledal.

Med stöd från oss engagerar FN-skolorna lärare och elever för en bättre värld. Många av skolorna arrangerar egna FN-rollspel med teman som aktuella konflikter, mänskliga rättigheter, klimat och Agenda 2030. På de flesta FN-skolorna finns FN-elevföreningar där ett par hundra aktiva medlemmar tillsammans når ut till tusentals andra elever genom till exempel aktiviteter om flickors rättigheter och arbete mot rasism och diskriminering.

FN-skolor arbetar olika, så här kan det se ut:

  • Årligt FN-rollspel: Lärare deltar i FN-förbundets kurs i FN-rollspel där man får inspiration att själva anordna ett rollspel. Elever på NA- och SA-programmen deltar i det årliga FN-rollspelet där skolan även bjuder in andra FN-skolor.
  • FN-förbundets ordförandekurs: Några elever har gått FN-förbundets ordförandekurs och är med och arrangerar rollspelet.
  • Kurser för lärare: Skolans lärare går kurs om utvecklingsfrågor och arrangerar en foto- och uppsatstävling om de globala målen.
  • Lektionsmaterial och inspiration: Ett lärarlag går kurs om mänskliga rättigheter och får tillgång till lektionsmaterial som används av fler lärare på skolan.
  • Temadagar: Senare under läsåret deltar alla elever i den årliga temadagen om mänskliga rättigheter. I samarbete med oss har skolan lagt upp dagen med film, föreläsningar och övningar om ungas rättigheter i ett förändrat klimat.
  • FN-elevföreningar: Skolans FN-elevförening arrangerar en välgörenhetskonsert på FN-dagen.
  • FN-förbundets UNg-konferens: En grupp elever deltar också på FN-förbundets årliga UNg-konferens och får med sig tips och idéer på vad FN-elevföreningen kan göra på skolan nästa år.