Vad gör en FN-skola?

Läsåret 2017/18 finns det 34 FN-skolor runt om i Sverige. Här finns en karta över alla FN-skolor och när de blev certifierade. Om du vill komma i kontakt med någon skola kan du kontakta skolhandläggare Helen Huledal.

Med stöd från oss engagerar FN-skolorna lärare och elever för en bättre värld. Förra läsåret arrangerade runt 100 lärare FN-rollspel för drygt 2700 elever. Populära teman var konflikten i Syrien, mänskliga rättigheter och de nya globala målen. På de flesta FN-skolorna finns FN-elevföreningar där ett par hundra aktiva medlemmar tillsammans når ut till över 13 000 andra elever genom till exempel aktiviteter om flickors rättigheter och arbete mot rasism och diskriminering.

Hur FN-skolorna arbetar skiljer sig åt, men här kommer två exempel på hur den globala profilen kan se ut:

  •  Elever på NA- och SA-programmen deltar i det årliga FN-rollspelet där skolan även bjuder in andra FN-skolor. Några elever har gått FN-förbundets ordförandekurs och är med och arrangerar rollspelet. Skolans lärare går kurs om utvecklingsfrågor och arrangerar en foto- och uppsatstävling om de globala målen. Skolans FN-elevförening arrangerar en välgörenhetskonsert på FN-dagen. En grupp elever deltar också på FN-förbundets årliga UNg-läger och får med sig tips och idéer på vad FN-elevföreningen kan göra på skolan nästa år.
  • Ett lärarlag går kurs om mänskliga rättigheter och får tillgång till lektionsmaterial som används av flera på skolan. Senare under läsåret deltar alla elever i den årliga temadagen om mänskliga rättigheter. I samarbete med oss har skolan lagt upp dagen med film, föreläsningar och övningar om ungas rättigheter i ett förändrat klimat. Några elever från årskurs tre vill göra gymnasiearbete om minor använder inspirationshäftet för gymnasiearbeten och kontakt med FN-förbundet. I slutet av vårterminen håller FN-förbundet kurs i FN-rollspel för skolans samtliga lärare där man får inspiration att själva anordna ett rollspel.