Vad gör en FN-skola?

Det finns cirka 40 FN-skolor runt om i Sverige. Här finns en karta över alla FN-skolor och när de blev certifierade. Om du vill komma i kontakt med någon skola kan du kontakta skolansvarig Helen Huledal.

Med stöd från oss engagerar FN-skolorna lärare och elever för en bättre värld. Många av skolorna arrangerar egna FN-rollspel med teman som aktuella konflikter, mänskliga rättigheter, klimat och Agenda 2030. På de flesta FN-skolorna finns FN-elevföreningar där ett par hundra aktiva medlemmar tillsammans når ut till tusentals andra elever genom till exempel aktiviteter om flickors rättigheter och arbete mot rasism och diskriminering.

FN-skolor arbetar olika, så här kan det se ut:

  • Elever på NA- och SA-programmen deltar i det årliga FN-rollspelet där skolan även bjuder in andra FN-skolor. Några elever har gått FN-förbundets ordförandekurs och är med och arrangerar rollspelet. Skolans lärare går kurs om utvecklingsfrågor och arrangerar en foto- och uppsatstävling om de globala målen. Skolans FN-elevförening arrangerar en välgörenhetskonsert på FN-dagen. En grupp elever deltar också på FN-förbundets årliga UNg-helg och får med sig tips och idéer på vad FN-elevföreningen kan göra på skolan nästa år.
  • Ett lärarlag går kurs om mänskliga rättigheter och får tillgång till lektionsmaterial som används av fler lärare på skolan. Senare under läsåret deltar alla elever i den årliga temadagen om mänskliga rättigheter. I samarbete med oss har skolan lagt upp dagen med film, föreläsningar och övningar om ungas rättigheter i ett förändrat klimat. Några elever från årskurs tre gör gymnasiearbete om minor och använder inspirationshäftet för gymnasiearbeten. I slutet av vårterminen håller FN-förbundet en kurs i FN-rollspel för skolans samtliga lärare där man får inspiration att själva anordna ett rollspel.