fbpx

Vad får en FN-skola?

Som FN-skola erbjuds ni årligen lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och pedagogisk vägledning för att stärka kompetensen i globala frågor. Ni får också stöd direkt till eleverna genom hjälp med att starta och driva en FN-elevförening, föreläsningar, nationella träffar och olika engagemangspaket.

FN-skolor får del av vår expertis inom mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor, Agenda 2030 samt fred och säkerhet. Vi har pedagogisk kompetens och lång erfarenhet av samarbete med skolor och att engagera unga människor. Varje FN-skola får en personlig kontaktperson från vår skolenhet, som finns till hands för att se till att skolan får den service som samarbetsavtalet innebär.


Utbud för FN-skolor

Syftet med utbudet för FN-skola är att ni ska erbjudas en rad verktyg som ska hjälpa er att både nå mål i kurs- och läroplan och utveckla er globala profil.

Utbudet består av:

 • Certifikat och startpaket
 • Kontaktperson på FN-förbundet
 • Medlemskap i FN-förbundet
 • Digitalt planeringsmöte
 • Tillgång till FN-skolornas portal med undervisnings- och informationsmaterial
 • Filmpaket
 • Plats på kurser om FN, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor samt fred och säkerhet
 • Nyhetsbrev för lärare och elever
 • Prenumeration på tidningen Världshorisont
 • FN-dagspaket
 • Aktionspaket till elevföreningarna med tillhörande lärarmaterial
 • Digitala kickoffer för FN-elevföreningar
 • Digitala kickoffer för lärare
 • Deltagande på UNg-konferens
 • Digitalt stöd inför FN-rollspel (FN-rollspelsmaterial och instruktionsvideor)
 • Platser på utbildning för ordföranden på FN-rollspel
 • Digitala FN-rollspelskurser för lärare
 • Tillgång till inspelade föreläsningar
 • Inbjudan till tävlingar och evenemang
 • Medlemspris i webshopen