Vad får en FN-skola?

Som FN-skola erbjuds ni årligen lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och pedagogisk vägledning för att stärka kompetensen i globala frågor. Ni får också stöd direkt till eleverna genom hjälp med att starta och driva en FN-elevförening, föreläsningar, nationella träffar och olika engagemangspaket.

FN-skolor får del av vår expertis inom mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor, Agenda 2030 samt fred och säkerhet. Vi har pedagogisk kompetens och lång erfarenhet av samarbete med skolor och att engagera unga människor. Varje FN-skola får en personlig kontaktperson från vårt team av skolhandläggare, som finns till hands för att se till att skolan får den service som samarbetsavtalet innebär

Utbud för FN-skolor

Syftet med utbudet för FN-skola är att ni ska erbjudas en rad verktyg som ska hjälpa er att både nå mål i kurs- och läroplan och utveckla er globala profil.

FN-skolor får varje läsår ett grundpaket med tjänster och produkter:

 • Certifikat och startpaket
 • Kontaktperson på FN-förbundet
 • Projektmöte
 • Undervisnings- och informationsmaterial
 • Plats på kurser om FN, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor samt fred och säkerhet
 • Nyhetsbrev
 • Temadagstips
 • Prenumeration på tidningen Världshorisont
 • Förslag på gymnasiearbeten
 • Stöd till elevföreningar
 • FN-rollspelsmaterial
 • Kick-off för FN-elevförening
 • Aktion FN, engagemangspaket med aktioner för elever
 • Inbjudan till tävlingar och evenemang
 • Möjlighet att nominera till priset Årets FN-lärare
 • Nätverksträffar för att utbyta erfarenheter med andra FN-skolor

Utöver grundpaketet ingår varje år även två tillval som ni väljer fritt bland:

 • Deltagande på vårt nationella FN-rollspel SweMUN
 • Lärarkurs i FN-rollspel på skolan
 • Ordförande till ert FN-rollspel
 • Ordförandekurs för elever
 • Föreläsning på skolan
 • Temadagen globalt engagemang på skolan
 • Skicka elever på vår årliga UNg-helg
 • Inspirationsdag för lärare